h

Nieuws uit 2004

5 juni 2004

Succesvolle picknick tegen Betuwelijn

Vrijdagmiddag is vlak bij de Duitse grens bij Babberich een protestpicknick tegen de Betuwelijn gehouden. Vlak voor Babberich eindigt de Betuwelijn bij paal 108.2. Daar steken twee spoorstaven zielig richting Duitsland. De komende 10 tot 15 jaar zal het niet tot een volwaardig vervolg in Duitsland komen en komt de lijn samen met het al bestaande spoor tussen Babberich en Oberhausen.

Lees verder
5 juni 2004

CvdK Kamminga vindt Betuwelijn nog steeds veilig

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten doe ik u hieronder het antwoord op de vragen van het statenlid P.J.M. Freriks toekomen. De vragen zijn weliswaar aan de Commissaris van de Koningin gesteld, doch gelet op het onderwerp ervan geschiedt de beantwoording door Gedeputeerde Staten.

Lees verder
3 juni 2004

Milieuvergunning Electabel vernietigd

De Gelderse SP heeft met vreugde het bericht ontvangen dat de Raad van State vandaag – voor de tweede keer in de historie - een milieuvergunning vernietigd heeft van de Nijmeegse kolencentrale Electrabel. De centrale wilde behalve kolen ook afval gaan meeverbranden, zoals zwaar vervuild geïmpregneerd hout. Deze plannen zijn nu definitief onmogelijk geworden.

Lees verder
27 mei 2004

SP roept provincie op tot stop van slibstort Kaliwaal

Op woensdag 2 juni zal de SP ledenwerkgroep Maas en Waal 75 potjes gevuld met Kaliwaalslib aanbieden aan commissaris van de Koningin Kamminga. Dit zal om 14.30 uur gebeuren bij restaurant het Veerhuis in Maasbommel tijdens een werkbezoek van Kamminga aan dit deel van de provincie. De SP wil dat de slibstort in de Kaliwaal stopt en heeft daarom 18.000 folders verspreid onder de bewoners van het land van Maas en Waal.

Lees verder
27 mei 2004

Picknick 4 juni mee op doodlopend spoor

De Provinciale SP Fractie organiseert op vrijdag 4 juni een picknick op het eindpunt van de Betuwelijn.

Lees verder
26 mei 2004

Zorgen over voortbestaan Betuwse spoorlijnen

De toekomst van de onrendabele treinlijnen is uiterst onzeker. Staatssecretaris Schultz gaf gisteren in de Tweede Kamer aan dat zij zich niet zal inzetten voor behoud van deze spoorlijnen. In totaal 18 lijnen komen hierdoor in gevaar, waardoor honderduizenden reizigers in onzekerheid komen over hun vervoersmogelijkheden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier