h

Nieuws uit 2004

25 maart 2004

SP schakelt milieu-inspectie in na slibschandaal Eibergen

Gedeputeerde Theo Peters van Ruimtelijke Ordening heeft aan de SP toegezegd dat hij de Milieu-Inspectie van het ministerie van VROM naar Eibergen stuurt.

Lees verder
25 maart 2004

Nieuwe China-reis in mei kan provincie veel geld gaan kosten

Vorig jaar ging een delegatie van de provincie Gelderland naar China. Om de handelscontacten te bevorderen, dat is het officielë argument. Ondanks nadrukkelijk aandringen van de SP-fractie in Gelderland heeft de verantwoordelijk gedeputeerde voor buitenlandse reisjes, Henk Aalderink, nog steeds geen schriftelijke verantwoording afgelegd over het bezoek. Zo blijft het voor ons onduidelijk of Gelderland er iets aan gehad heeft.

Lees verder
20 februari 2004

Levensliedzender alleen via de kabel

Een Gelderse levensliedzender is misschien haalbaar maar dan alleen via de kabel.

Lees verder
19 februari 2004

Paul Freriks in de Achterhoekse Hartshow

Donderdagavond zit Paul Freriks van 19.00 tot 21.00 in de Achterhoekshow die rechtstreeks wordt uitgezonden op radio Achterhoek. (met herhalingen op zondag) Verder zitten aan tafel: Karina Schaapman, PvdA-raadslid te Amsterdam en schrijfster van het boek Zonder Moeder en Ron Olyslager, manager bij de Graafschap.

Lees verder
15 februari 2004

Levenslied dreigt gecanceld te worden

Van het ene op het andere moment distancieerde de PvdA-fractie zich van de eindresultaten van de werkgroep Gelderse Levensliedzender, terwijl ze notabene zelf een vertegenwoordiger in de werkgroep hebben. Op 18 februari worden de kaarten definitief geschud in de statenvergadering.

Lees verder
15 februari 2004

Kerntakendiscussie is vooral een bezuinigingsronde

Momenteel vinden er in de statencommissies discussies plaats om alle subsidies tegen het licht te houden en zonodig nieuwe grondslagen te formuleren waarop de subsidie gestoeld wordt. De SP-fractie vindt dit een valse start. Een kerntakendiscussie tot daar aan toe, maar we zijn niet van plan de coalitiepartijen te helpen argumenten in handen te krijgen om te bezuinigen. Want ondertussen wordt wel 550 miljoen Euro voorgeschoten om de A-15 door te trekken (hoe zo een kerntaak van de provincie?). En natuurlijk zijn de bezuinigingen op het OV nog niet van de baan (dat vinden we nu wel een kerntaak). We hebben actiestickers in huis en blijven stand-by.

Lees verder

Pagina's

U bent hier