h

Nieuws uit 2004

19 mei 2004

Fiets mee naar het einde van de Betuwelijn!

De Provinciale SP Fractie organiseert op vrijdag 4 juni een fietstocht naar het einde van de Betuwelijn.

Lees verder
18 mei 2004

Gelderse burgemeesters en wethouders genieten wachtgeld én inkomen

Enkele dagen geleden kwam de Gelderse SP in het bezit van alle wachtgeldgegevens vanaf 1 januari 1995 die van toepassing zijn op de Gelderse ex- gedeputeerden en ex-statenleden. Dat een aanscherping van de huidige regels hard nodig is blijkt uit een nadere analyse.
Voor de “normale” burger vervalt het wachtgeld bij het vinden van een nieuwe baan. Dat geldt niet als je lid van Provinciale Staten bent geweest.
Zo ontvangen een aantal ex-statenleden die inmiddels burgemeester of wethouder zijn geworden hun wachtgeld bovenop hun royale honorarium.

Lees verder
18 mei 2004

Is CvdK Kamminga een Betuwelijnvriend?

Bij tijd en wijlen doen Betuwelijnlobbyisten uitspraken in de pers dat het wel goed komt met de doorstroming van goederen vervoer met de Betuwelijn. Echter dat is niet het geval. Opmerkelijk is nu dat Kamminga himself wat sussende woorden meent te moeten spreken.

Lees verder
28 april 2004

SP wil maandelijks een Gelderse museumdag

Gedeputeerde Esmeijer (CDA) wil in overleg treden met de Gelderse musea over een Gelderse Museumdag. Hij doet dit op suggestie van de SP, die al in haar verkiezingsprogramma pleitte voor een keer per maand gratis toegang tot musea.

Lees verder
28 april 2004

Geluidswal Doesburg op provinciale agenda

De kwestie van de Doesburgse geluidswal staat op de agenda van het Gelders Parlement. Op initiatief van de Gelderse SP-fractievoorzitter Paul Freriks zal de kwestie 12 mei in de commissie Verkeer aan de orde komen, waarna in juni of juli in een Statenvergadering definitieve knopen kunnen worden doorgehakt. Dit is 28-04 besloten in de Procedurecommissie, waar de voorzitters van alle Gelderse partijen zitting in hebben.

Lees verder
26 april 2004

SP fractie loopt weg tijdens Statenvergadering

De SP fractie Gelderland heeft vandaag de statenvergadering demonstratief verlaten. De aanleiding hiervoor vormde de kerntakendiscussie, die momenteel gevoerd wordt in de provincie. SP Gelderland heeft vanaf het begin van deze discussie gesteld dat het hier ging om een ordinaire bezuinigingsoperatie i.p.v. een degelijke discussie over de verbetering van dienstverlening door de provincie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier