h

Nieuws uit 2004

15 februari 2004

Er is weer hoop voor de Kaliwaal

Op 11 februari bezochten Harry Voss van het Milieualarmteam van de SP, Geert van Tongeren van onze ledenwerkgroep in Maas en Waal en Toine van Bergen, namens de Gelderse Statenfractie, de familie van Heck in Beneden Leeuwen. Al 25 jaar vechten ze voor het behoud van de mooie natuur waarvan ze nog dagelijks genieten. Ze zijn actief lid van de Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal. Ria en John van Heck wonen aan de Waalbandijk, en kijken uit op de brede en druk bevaardste rivier van Europa. Maar die natuur en de vogels, vissen en andere dieren die er leven wordt ernstig bedreigd door de plannen van de Grontmij om het natuurgebied de Kaliwaal, een groot gebied met nevengeulen, dicht te gaan gooien met zwaar vervuild baggerslib. Daardoor dreigt onder andere het grondwater ernstig verontreinigd te worden.

Lees verder
8 februari 2004

Eigenaren recreatiewoningen verdienen duidelijkheid

Duizenden mensen zijn op dit moment in heel Nederland en ook in Gelderland onzeker wat betreft hun woonsituatie. Dit zijn de mensen die noodgedwongen, vrijwillig of op wat voor manier dan ook in een recreatiewoning wonen. Permanent wel te verstaan. Een probleem hierbij is dat het permanent bewonen van deze woningen niet mag volgens de wet. Hoe heeft het zover kunnen komen, dat velen nu in de problemen zitten met hun woningen?

Lees verder
30 januari 2004

Samenwerking met Hans de Boer opgezegd

De Provinciale Statenfractie van de SP heeft vandaag, in goed overleg met de landelijke partijsecretaris van de SP, besloten de samenwerking met haar Statenlid Hans de Boer op te zeggen.
De overige leden van de SP- fractie zijn unaniem van mening dat er geen basis meer is voor verdere samenwerking, omdat het niet mogelijk bleek om met hem, op basis van een onderlinge vertrouwensband, een eensgezinde fractie te vormen.

Lees verder
30 januari 2004

Wachtlijsten in de wacht

Vol trots presenteerden de collegepartijen op 11 april 2003 het Statenakkoord 2003-2207 "De Gelderse Aanpak". De SP heeft dat akkoord niet ondertekend omdat de aandacht veel te veel uitgaat naar aanleg van wegen en het openbaar vervoer er bekaaid in afkomt, om maar een voorbeeld te noemen. Er staan echter ook voornemens in die we wel toejuichen. Eén daarvan was het streven de wachtlijsten in de jeugdzorg te reduceren tot nul in 2006.

Lees verder

Pagina's

U bent hier