h

Nieuws uit 2004

15 september 2004

SP kiest voor verbreding A50 en aanleg stadsbrug Nijmegen

Tijdens de statenvergadering van 15 september werd gesproken over de wegenstructuur in Gelderland. In het knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) loopt het verkeer steeds meer vast. Dat komt omdat steeds meer mensen de auto pakken, mede omdat verbetering van het openbaar vervoer maar niet van de grond wil komen. En eindelijk was er overeenstemming: de A73 wordt niet doorgetrokken. De A50 bij Ewijk wordt verbreed en er komt een tweede Nijmeegse stadsbrug. Ook willen alle partijen dat er in Den Haag aangedrongen gaat worden op grotere spoed aan meer geld voor het uitbreiden van de perrons op het station van Arnhem.

Lees verder
13 september 2004

Raad van State: omwonenden mogen bezwaar maken tegen Electrabel

Afgelopen vrijdag deed de Raad van State een (voorlopige) uitspraak over de houtstook van Electrabel. Op 7 juli 2004 besloot het Gelders provinciebestuur dat Electrabel, ondanks twee eerdere negatieve uitspraken van de Raad van State, weer hout mag gaan bijstoken. Ten onrechte werd aan omwonenden en milieugroepen de mogelijkheid onthouden om bezwaar te maken, zo blijkt uit de uitspraak.

Lees verder
1 augustus 2004

Inwoners Weurt en milieuorganisaties dienen bezwaarschrift in tegen afvalstook Electrabel

Enkele inwoners van Weurt en milieuorganisaties hebben, met hulp van Toine van Bergen, een bezwaarschrift ingediend bij de Raad van State en Gedeputeerde Staten van Gelderland. Hiermee wil men bezwaar aantekenen aan de onlangs verstrekte vergunning aan Electrabel voor het stoken van afval tijdens de vakantieperiode. Onderstaand volgt de tekst van het bezwaarschrift.

Lees verder
26 juli 2004

SP boos over nieuwe afvalstook Electrabel tijdens zomervakantie

De Statenfractie van de Socialistische Partij is opnieuw boos op het college van GS in verband met het stoken van "biomassa" bij de Nijmeegse kolencentrale Electrabel.
Kort nadat het "groen licht" is gegeven voor de stook van afvalhout wil de provincie nu ook nog proeven toestaan met het verbranden van afvalkorrels, die onder andere bestaan uit huishoudelijk afval. De proeven moeten in augustus en september plaatsvinden. Dat blijkt uit stukken die de SP in haar bezit kreeg.

Lees verder
12 juli 2004

Gelders vergunningenbeleid is crimineel

De SP-fractie in Gelderland heeft de laatste dagen enige opschudding veroorzaakt doordat zii de provincie Gelderland, in het kader van het verlenen van milieuvergunningen, een "criminele organisatie" heeft genoemd. Het kwam zelfs zo ver dat Commissaris van de Koningin Jan Kamminga een 'brief op poten' aan de fractievoorzitter stuurde. Daarin eiste hij dat beweringen op de weblog van fractievolger Toine van Bergen moesten worden teruggenomen. Graag geven wij langs deze weg een nadere uitleg van onze stelling. Daaruit blijkt dat het niet om kreten gaat, maar dat wetenschappelijke deskundigen op het gebied van de misdaad (criminologen) het met ons eens zijn.

Lees verder
7 juli 2004

GS intimideert SP-fractie over mening Electrabel

De fractie van de Socialistische Partij in Gelderland heeft door een artikel in "De Gelderlander" van vandaag met verbazing kennis genomen van uitlatingen van de secretaris van Gedeputeerde Staten, de heer Brouwer. Deze stelt dat Commissaris van de Koningin Jan Kamminga aan de SP- fractie deze week een brief zal sturen, waarin hij de SP ernstig zal waarschuwen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier