h

Nieuws uit 2023

20 december 2023

SP stelt vragen over verdwijnen buslijn 46 uit Erichem

Foto: Marij Feddema / SP Gelderland

Het Gelders dorp Erichem is haar bushaltes in het dorp kwijt. Buslijn 46 wordt ‘gestrekt’, hetgeen betekent dat er in het dorp geen bushaltes meer zijn, maar wel nog 1 buiten het dorp. Protesten van de buurt, en handtekeningen van 698 personen leidden nog niet tot ander beleid vanuit het college van Gedeputeerde staten. Zie voor de petitie: Behoud buslijn 46 in Erichem en Buren - Petities.nl. Daarom stelden de fracties van PvdA, GroenLins en SP in Provinciale Staten een aantal mondelinge vragen tijdens de statenvergadering van 20 december 2023.

Lees verder
20 december 2023

Gelderland gaat eindelijk zorgen voor toiletten in alle treinen!

Foto: Marco Raaphorst / Creative Commons

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 20 december 2023 hebben de staten besloten dat er geld komt om ervoor te zorgen dat alle treinen in Gelderland de komende jaren toiletten krijgen. Het gaat daarbij om voor iedereen toegankelijke toiletten. De SP-fractie is blij dat er nu na vele jaren van acties en inzet van verschillende fracties ook in Gelderland een einde gaat komen aan een periode met treinen zonder toiletten.

Lees verder
18 december 2023

SP wil dat provincie stopt met geldverslindend prestigeproject World Food Center Ede

Foto: ArjanH / Creative Commons

Als het aan de Gelderse SP-fractie ligt, gaat er een streep door de plannen voor een attractiepark/museum over voedsel, het  World Food Center Ede. De partij vindt dat 28 miljoen euro aan gemeenschapsgeld, waarvan 17 miljoen die de provincie bij zou moeten dragen, beter besteed kan worden, is bang dat bezoekersaantallen veel te optimistisch worden ingeschat en dat er jaarlijks tekorten gaan optreden. De beoogde locatie (een oude kazerne) kan wat de SP betreft beter gebruikt worden voor extra sociale huurwoningen. Op woensdag 20 december beslissen provinciale staten over de plannen.

Lees verder
13 november 2023

SP Gelderland wil de camping redden: niet wijken voor de rijken!

Foto: SP / SP

De Gelderse SP-fractie heeft bij de behandeling van de begroting een pleidooi gehouden voor het behoud van recreatiemogelijkheden voor mensen met een smalle beurs. Steeds meer campings worden overgenomen door rijke investeerders die er luxe vakantiewoningen bouwen, waardoor vaste recreanten moeten vertrekken. De ‘verroompotisering’ van campings moet stoppen, vindt de SP, die op 8 november een motie indiende om de provincie Gelderland tot actie te manen.

Lees verder
11 november 2023

SP wil aanpak bestrijdingsmiddelen na onthullingen over hoog aantal gevallen Parkinson in de Betuwe

Foto: emmapatsie / Creative Commons

Dagblad De Gelderlander onthulde vorige week dat in de Betuwe het aantal gevallen van Parkinson explosief is toegenomen. Deze toename wordt in verband gebracht met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het was voor de Gelderse SP reden om de provincie op te roepen om een bewustwordingscampagne te starten over de gevaren van bestrijdingsmiddelen en een verbod op gebruik van glyfosaat houdende bestrijdingsmiddelen op eigen gronden.

Lees verder
8 november 2023

Gelderse SP wil meer sociale huurwoningen en minder dure hutten

Foto: SP

De SP wil dat de provincie Gelderland zich in gaat zetten voor veel meer sociale huurwoningen en echt betaalbare koopwoningen. Om de woningnood in Gelderland aan te pakken is een inhaalslag nodig. Die oproep zal de SP-fractie doen door samen met de PvdA een motie in te dienen bij de behandeling van de begroting 2024 in de vergadering van de Gelderse provinciale staten op 8 november.

Lees verder

Pagina's

U bent hier