h

Provinciale politici moeten niets hebben van baggerslib

1 juli 2004

Provinciale politici moeten niets hebben van baggerslib

Dat de omwonenden van het natuurgebied de Kaliwaal bij Druten boos zijn over het storten van baggerslib weten we inmiddels wel. Maar gebleken is dat ook onze provinciale volksvertegenwoordigers niet dol zijn op het spul.

De SP- ledenwerkgroep Maas en Waal had voor ieder van de 75 statenleden, en ook voor commissaris van de koningin Jan Kamminga, een potje met slib uit de Kaliwaal gevuld. De potjes werden op 2 juni aan Jan Kamminga aangeboden, toen hij op werkbezoek was bij de gemeente West Maas en Waal.

In eerste instantie weigerde Jan Kamminga om de potjes mee te nemen naar het provinciehuis. Maar hem werd toen door zijn staf ingefluisterd dat hij dat niet kon maken. De potjes waren nu eenmaal aangeboden aan de statenleden, en als voorzitter van Provinciale Staten heb je dan de verantwoordelijkheid om ze op de goede plaats af te geven. Bovendien: als Jan Kamminga de potjes in West Maas en Waal had laten staan, was hij schuldig geweest aan verduistering van gevaarlijk afval!

Tijdens de statenvergadering op 30 juni liepen bijna alle politici met een grote boog om de stapel gifpotjes heen. Toen de vergadering was afgelopen, wilde onze fractie de potjes meegeven aan de statenleden, als vakantiekado.

De smoezen waren toen niet van de lucht. “Ik heb al zo'n zware tas”. “Geef het maar af aan onze fractieassistente” (die er natuurlijk al niet meer was op dat moment). Gedeputeerde Harry Keereweer benadrukte nog eens een keertje dat hij voor de slibstort in de Kaliwaal is. “Omdat ook Gelderland zijn verantwoordelijkheid moet nemen ben ik voor de oplossing van het slibprobleem”. Maar zelf liet hij zijn slibpotje staan.

Er zijn dus weinig potjes meegenomen. Maar toch was het de afsluiting van een zeer geslaagde actie. Politici werden lijfelijk geconfronteerd met iets waar zij zelf ook niet mee in aanrakuing willen komen. Dat bleek niet alleen op 30 juni in het provinciehuis, maar ook al op 2 juni in de gemeente West Maas en Waal.

Paul Freriks maakte enkele foto's waarop de Gelderse volksvertegenwoordigers geconfronteerd worden met het souvernir uit de Kaliwaal. U treft ze hier aan

Henk Aalderink
Gedeputeerde Aalderink kijkt verrast naar concreet resultaat van zijn beleid.

Annelies van der Kolk

Annelies van der Kolk (CU) neemt slibsouvernir wel in ontvangst.

Frits van der Schans
Frits van der Schans (D66) is verbaasd...

Pierre Cuypers

...terwijl collega Pierre Cuypers (eveneens D66) resoluut het cadeau weigert.

Harry de Vries

Harry de Vries (CDA) is diep verzonken in het begeleidende pamflet.

Olof Wullink

Olof Wullink (LPF) laat zich trots op de kiek zetten met zijn nieuwe aanwinst

Nico-Jan Wijsman
Gedeputeerde Wijsman toont wel interesse in het potje slib.

U bent hier