h

Jampotjes met slib voor Kamminga

6 juni 2004

Jampotjes met slib voor Kamminga

Het natuurgebied de Kaliwaal, tussen Druten en Beneden-Leeuwen, is een zandafgraving van 56 hectare die in verbinding staat met de Waal. De Kaliwaal is een belangrijk rust- en fourageergebied voor veel vogels. Samen met zijn directe omgeving herbergt de plas de grootste verscheidenheid aan watervogels van het gehele rivierengebied. Ook veel (deels zeldzame) vissen voelen zich thuis in de Kaliwaal, bijvoorbeeld de rivierdonderpad, het vetje, de snoekbaars en de modderkruiper. De Waaluiterwaarden zijn beschermd gebied op grond van de Europese Vogelrichtlijn.
Eind jaren zeventig van de vorige eeuw waren er al plannen van de ontgronder (Delgromij) om havenslib te storten in de Kaliwaal. Die plannen stuitten op groot verzet van der bevolking. Niet alleen omdat de natuur aangetast zou gaan worden. Maar ook omdat gevaarlijke stoffen in het slib zich via het grondwater zouden gaan verspreiden.

Maar sinds korte tijd wordt de plas nu wél volgestort met giftig baggerslib. De Gelderse SP en de SP- ledenwerkgroep Maas en Waal vonden dat het tijd was geworden om de bewoners van Maas en Waal een helpende hand toe te steken. Op 3 april werden er samen met de Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal actie gevoerd in de Kaliwaal. Onder andere werden toen 75 jampotjes met baggerslib gevuld. Het was de bedoeling om deze potjes aan te bieden aan de 75 Gelderse Statenleden. De provincie Gelderland had immers een vergunning verleend voor de slibstort.

En op 2 juni was het dan zover. De commissaris van de koningin Jan Kamminga bezocht de gemeente West Maas en Waal. Het bestuur van deze gemeente is zelf ook altijd tegen de slibstort geweest, dus we hadden een medestander. Voorafgaand aan een vergadering in een restaurant in Maasbommel kreeg de SP de gelegenheid om de potjes aan te bieden. Een 76e potje was er daarbij nog voor Kamminga zelf. Ons verzoek aan hem was om deze potjes mee te nemen en te overhandigen aan de statenleden, samen met een folder over de actie. Eerder was deze folder al op grote schaal huis-aan-huis in het gebied verspreid.

De reactie van Kamminga was bot en zuur. Het was volgens hem allemaaal een “gelopen race”. De folders zou hij meenemen, maar de potjes, dat ging hem tever.
Gelders SP- fractievoorzitter Paul Freriks gaat hem nu binnenkort officieel vragen waar de potjes gebleven zijn!

Een zeer geslaagde actie. We kregen ook welkome steun van vier leerlingen en een docent van het Pax Christi- college uit Beneden-Leeuwen. Zij hielpen ons onder andere met het vervoer van de jampotjes naar de vergaderzaal. En één van hen, Maik, houdt al een hele tijd een eigen website bij over de Kaliwaal. Kijk maar eens op www.kaliwaal.nl.tt

U bent hier