h

Houtstook bij Electrabel: hoe en wat

6 juli 2004

Houtstook bij Electrabel: hoe en wat

Toine van Bergen, commissielid Milieu voor de SP in Gelderland, legt uit hoe het eigenlijk zit met de voorgenomen verbranding van hout door Electrabel in Weurt.

Vorige week woensdag 30 juni werd, op verzoek van de SP, in Provinciale Staten van Gelderland een spoeddebat gehouden over verbranding van afvalhout bij kolencentrale Electrabel in Nijmegen.
Hierbij nog wat achtergrondinformatie.

In onderstaand stappenschema zie je globaal wat er allemaal gebeurt voordat geimpregneerd hout in een kolencentrale wordt verbrand. Daar gaan heel wat stappen aan vooraf. Het begint met metaalafval van de metaal- en petrochemische industrie. De tekstwolkjes zijn helaas niet allemaal even goed zichtbaar. Kijk daarom ook naar het originele schema. Dat staat helemaal onderaan het webdocument op sdnl.nl

Ik vat de stappen hieronder ook nog kort samen.

1. De metaal- en petrochemische industrie heeft veel giftige zware metalen als afval, waar men geen raad mee weet.

2. Het is te gevaarlijk en ongeschikt voor verbranding in een afvalverbrandingsinstallatie.

3. Storten wil men niet, vanwege de extreem hoge kosten.

4. Het afval gaat nar een bestrijdingsmiddelenfabrikant. Die maakt daarvan, samen met enkele andere stoffen, een impregneermiddel. (Zoals wolmanzout, dat vol zit met arseen, koper en chroom).

5. Het impregneermiddel gaat naar een houtimpregneerbedrijf. Daar wordt het hout "verduurzaamd".

6. Het geimpregneerde hout gaat naar een timmerfabriek.

7. Het geimpregneerde hout komt op de markt, bijv. als: tuinhekje of tuinhuisje, kinderspeeltoestel en (tot voor kort) in "duurzaam wonen"- projekten.

8. De afvalfase. Het gebruiksvoorwerp wordt afgebroken.

9. Het geimpregneerde afvalhout is gevaarlijk afval. Het wordt illegaal gemengd met schoner afvalhout, geshredderd en vermaald tot houtpoeder.

10. Het gevaarlijke houtafval wordt voortaan "biomassa" genoemd.

11. Deze "biomassa" wordt vervolgens verbrand of vergasd in kolencentrales.
Met overheidssubsidie! Want omdat de overheid het geïmpregneerd hout heeft bestempeld tot "biomassa", wordt stroom die ermee is opgewekt "Groene Stroom" genoemd.

12. Een deel van de zware metalen uit het afvalhout wordt gebonden aan vliegas en slakken van de kolencentrale. Deze vliegas en slakken worden diffuus verspreid ( hergebruikt) in de wegenbouw, steenindustrie en cementindustrie.

13. Een deel van de giftige en kankerverwekkende zware metalen komt, gebonden aan het fijn stof, via de schoorsteen in de omgeving terecht.

U bent hier