h

Persaandacht voor vragen over asbestwegen in de Achterhoek

21 december 2004

Persaandacht voor vragen over asbestwegen in de Achterhoek

Ook de pers toont interesse over de constateringen van SP-milieuspeurder Harry Voss. Voss trof in enkele wegen in de fusiegemeente Berkelland asbest aan. Voor de SP was dat reden tot het stellen van vragen aan Gedeputeerde Staten en de de staatssecretaris voor Milieu. De artikelen zijn afkomstig uit de Twentsche Courant Tubantia van vandaag. Ook zijn er foto's beschikbaar

SP slaat alarm
Asbest ligt in Neede voor het oprapen

Asbest ligt in Neede zo voor het oprapen. Stukjes ter grootte van 10 á 15 centimeter liggen her en der verspreid in de met puin verharde zandweg Spilbroek. De gemeente is nog niet in actie gekomen. De weg was gistermiddag nog voor iedereen toegankelijk.

Harry Voss uit Apeldoorn, in dienst van het SP MilieuAlarmteam, kan het nog steeds niet bevatten. Enkele weken geleden nam hij, via een artikel in deze krant, kennis van de aanwezigheid van tien met asbest vervuilde puinwegen en fietspaden in de nieuwe gemeente Berkelland. Afgelopen donderdag kwam hij poolshoogte nemen. Hij bekeek vier van de tien zandwegen.
Op drie locaties trof hij geen gekke dingen aan. In Neede, in het Spilbroek, zag hij echter zo maar brokjes asbest op de weg liggen. Soms dicht bij elkaar, soms meters van elkaar. ‘Dit gaat je bevattingsvermogen bijna te boven. Uit het onderzoek van Oranjewoud bleek al dat er asbest in deze weg zat. En dan wordt er vervolgens een soort beschermlaag over uitgestort, waar weer asbest in zit. Er ligt nu waarschijnlijk meer asbest op en in deze weg, dan er ooit heeft gelegen. Een asbestweg ophogen met asbest, dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt.’

Voss was gistermiddag weer even op de bewuste zandweg. Net voorbij het bordje ‘Pas op asbest, langzaam rijden’, zette hij zijn auto aan de kant. Hij wees op de strook puin, in het midden van de weg, die nog niet vast was gereden. Binnen 40 a 50 meter wees hij zo weer een stuk of tien brokjes asbest aan. ‘En dan let ik alleen nog maar de stukjes die makkelijk herkenbaar zijn, die met de ribbels omhoog liggen. Als je beter gaat speuren, kom je waarschijnlijk nog wel veel meer brokjes tegen. Het kan niet anders of dit puin is nog niet zo lang geleden op de weg aangebracht.’
Het asbest zoals dat nu op de weg ligt is, volgens Voss, uiterst gevaarlijk. ‘Dit asbest is namelijk al gescheurd. Als hier een auto over heen rijdt, is de kans vrij groot dat er vezels vrij gekomen. Je hoeft maar een zo’n vezeltje in te ademen of dat kan betekenen dat je op den duur asbestkanker (mesothelioom) krijgt. Het gaat er mij niet om mensen angst aan te praten, maar er dienen wel maatregelen te worden genomen. Deze weg moet zo snel mogelijk worden afgezet. Niemand moet hier bij in de buurt kunnen komen.’

Van de ambtenaren die het project rond de asbestwegen in Berkelland coördineren, voelde zich gisteren niemand geroepen actie te ondernemen. De vondst van het nieuwe asbest werd nauwelijks serieus genomen. ‘Is er een container met nieuw puin geplaatst bij die weg? Kan ik me niet voorstellen’, aldus een van de woordvoerders.

De SP heeft via Tweede Kamerlid Krista van Velzen inmiddels schriftelijke vragen aan staatssecretaris Van Geel gesteld over de aanwezigheid van astbest in tien puinwegen in Berkelland.
De Statenfractie van de SP heeft de problematiek onder de aandacht gebracht van de Provinciale Staten. Statenlid Toine van Bergen heeft een lijstje ingediend met tien vragen. Hij wil weten wat de provincie gaat doen aan het nieuw ontdekte asbest in Spilbroek in Neede. Ook wil hij opheldering over de manier waarop nu met de tien ‘asbestwegen’ wordt omgegaan. De gemeente heeft alleen maar waarschuwingsborden geplaatst.

‘Deelt u mijn mening dat dit niet afdoende is, mede gezien de uitlatingen van omwonenden dat het allemaal wel mee zal vallen. Wat wordt er gedaan om burgers beter tegen het gevaar van asbest te beschermen’, wil de SP weten.

Bron: De Twentsche Courant Tubantia | 21-12-2004 | Achterhoek

SP slaat alarm over asbestweg in Neede
van een onzer verslaggevers

Asbest ligt in Neede zo voor het oprapen. Stukjes ter grootte van 10 á 15 centimeter liggen her en der verspreid in de met puin verharde zandweg Spilbroek. De gemeente is nog niet in actie gekomen. De weg was gistermiddag nog voor iedereen toegankelijk.

Harry Voss uit Apeldoorn, in dienst van het SP MilieuAlarmteam, kan het nog steeds niet bevatten. Enkele weken geleden nam hij, via een artikel in deze krant, kennis van de aanwezigheid van tien met asbest vervuilde puinwegen en fietspaden in de nieuwe gemeente Berkelland. Afgelopen donderdag kwam hij poolshoogte nemen. Hij bekeek vier van de tien zandwegen.
Op drie locaties trof hij geen gekke dingen aan. In Neede, in het Spilbroek, zag hij echter zo maar brokjes asbest op de weg liggen. Soms dicht bij elkaar, soms meters van elkaar. ‘Dit gaat je bevattingsvermogen bijna te boven. Uit het onderzoek van Oranjewoud bleek al dat er asbest in deze weg zat. En dan wordt er vervolgens een soort beschermlaag over uitgestort, waar weer asbest in zit. Er ligt nu waarschijnlijk meer asbest op en in deze weg, dan er ooit heeft gelegen. Een asbestweg ophogen met asbest, dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt.’

Voss was gistermiddag weer even op de bewuste zandweg. Net voorbij het bordje ‘Pas op asbest, langzaam rijden’, zette hij zijn auto aan de kant. Hij wees op de strook puin, in het midden van de weg, dat nog niet vast was gereden. Binnen 40 é 50 meter wees hij zo weer een stuk of tien brokjes asbest aan.Van de ambtenaren, die het project rond de asbestwegen in Berkelland coördineren, voelde zich gisteren niemand geroepen actie te ondernemen. De vondst van het nieuwe asbest werd nauwelijks serieus genomen. ‘Is er een container met nieuw puin geplaatst bij die weg? Kan ik me niet voorstellen’, aldus een van de woordvoerders.

De SP heeft via Tweede-Kamerlid Krista van Velzen inmiddels schriftelijke vragen aan staatssecretaris Van Geel gesteld over de aanwezigheid van astbest in tien puinwegen in Berkelland.

De Statenfractie van de SP heeft de problematiek onder de aandacht gebracht van de provinciale staten. Statenlid Toine van Bergen heeft een lijstje ingediend met tien vragen. Hij wil weten wat de provincie gaat doen aan het nieuw ontdekte asbest in Spilbroek in Neede.

Bron: De Twentsche Courant Tubantia | 21-12-2004 | Lochem

U bent hier