h

Applaus en blije gezichten na terugname stellingname milieubeleid

22 december 2004

Applaus en blije gezichten na terugname stellingname milieubeleid

SP-fractievoorzitter Paul Freriks ontving vandaag een ovatie van het Gelders Parlement voor een verklaring over de stellingname van de SP over het Gelders milieubeleid.

Staatssecretaris van Geel stelde pasgeleden de SP in het gelijk met haar kritiek op het Gelders milieubeleid. Van Geel schreef in een brief aan de SP en Gedeputeerde Staten dat de provincie weldegelijk de controle op de uitvoering van het milieubeleid moest aanpassen. Van Geel stuurde de brief naar aanleiding van een verzoek van de SP om het Gelders Milieuplan te toetsen aan Europees- en landelijk beleid. De SP stemde afgelopen voorjaar tegen het Gelders Milieuplan. Fractievolger Toine van Bergen trok fel van leer tegen het GMP en betoogde dat de provincie zich niet aan regels van hogere overheden hield, waardoor er sprake was van een “criminele organisatie”. In de dagen na deze uitspraak ontstond er veel commotie ten Provinciehuize. Toenmalig Commissaris van de Koningin Kamminga dreigde met juridische procedures, de collega's van de andere fracties waren woedend op de SP.

Na de ontvangst van de brief van de staatssecretaris, hebben Gedeputeerde Staten middelen vrijgemaakt om de controle op de uitvoering van het milieubeleid te intensiveren. . Deze omstandigheden hebben geleid tot een heroverweging van ons standpunt. Ook is het nu duidelijk dat ook Provinciale Staten akkoord zullen gaan met het voornoemde voorstel. Daarmee is er geen reden meer om de uitspraak “de provincie is een criminele organisatie” te handhaven. Fractievoorzitter Paul Freriks: “we zijn van mening dat elkaar respecterende partijen niet in disharmonie met elkaar moeten omgaan.”

Met het uitspreken van de verklaring ontving Freriks applaus en positieve geluiden. Daarmee is alle kou uit de lucht en kunnen wij verder werken aan een mooi politiek jaar 2005. Gelet op enkele ontwikkelingen in het Gelderse belooft dat geen loze slogan te worden.

U bent hier