h

Gedeputeerde Aalderink diep door het stof

2 december 2004

Gedeputeerde Aalderink diep door het stof

Gisteren was het dan eindelijk zover. In de commissie Economie en Milieu kwam het onthouden van milieuinformatie door gedeputeerde Henk Aalderink aan de orde. Het gaat om twee brieven van de VROM- inspectie. Daaruit blijkt dat gemaakte afspraken met de Nijmeegse kolencentrale Electrabel over het bijstoken van hout niet door de beugel kunnen. Volgens VROM kan niet voorkomen worden dat er zwaar giftig gewolmaniseerd hout wordt bijgestookt.

Die brieven kwamen Henk Aalderink heel slecht uit. Want hij had steeds geroepen dat er alleen schoon hout verstookt zou worden. Dus werd over het bestaan ervan niets verteld op 15 september (informatiemiddag met milieu- en bewonersgroepen) en op 22 september ( commissievergadering Milieu).

Bijna alle partijen namen gisteren geen genoegen met het onthouden van informatie door Henk Aalderink. Voor de statenvergadering van 15 december eisen ze schriftelijke excuses van hem. Zo niet, dan dreigen D66 en SP tijdens de statenvergadering hierop terug te komen.

Hoon was er ook voor CDA- statenlid Nico Verlaan. Tijdens de vorige vergadering, op 13 oktober, wist een meerderheid van de partijen, onder aanvoering van hem, deze discussie nog te ontlopen. Om formele redenen werd de SP het woord ontnomen. Als een boemerang sloeg deze actie nu op hemzelf terug. Verlaan werd door een aantal andere partijen (waaronder de PvdA) deze keer daar nog over aangesproken. Hem werd “SP-tje pesten” verweten.

Bewoners- en milieugroepen verloren door het ontbreken van de bewuste informatie een rechtszaak bij de Raad van State. En zelfs de “eigen” bezwarencommissie van de provincie, waartoe de groepen zich ook hadden gericht, sprak schande van het verzwijgen van de brieven. De commissie schreef dat deze nooit geheim gehouden hadden mogen worden.

Daarnaast heeft de provinciale bezwarencommissie het college van Gedeputeerde Staten geadviseerd om de aanvoer en het verstoken van hout onmiddellijk stil te leggen. Ook dit advies leggen GS echter weer naast zich neer.

Een definitieve wettelijke regeling kan ondertussen nog lang op zich laten wachten. Eerder deelde gedeputeerde Aalderink mee dat een nieuwe schriftelijke regeling rond deze tijd wel afgerond zou zijn. Maar tijdens de vergadering bleek er nog helemaal niets te zijn. ”Binnenkort levert Electrabel haar plan bij de provincie in”, was het enige wat hij kon zeggen.

U bent hier