h

Gelderland: onderzoek naar uitvoering Europese milieuregels

8 december 2004

Gelderland: onderzoek naar uitvoering Europese milieuregels

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland gaat onderzoeken hoeveel bedrijven in onze provincie mogelijk niet op tijd voldoen aan nieuwe, strengere, Europese milieuregels voor de uitstoot van stoffen (de IPPC- regels). Dat is gisteren besloten. Het besluit heeft te maken met de kritiek van de SP op het Gelders Milieuplan, zoals dat door Provinciale Staten op 30 juni 2004 is aangenomen. In dat plan staat onder andere dat alle bedrijven in 2010 aan de IPPC- normen moeten voldoen. Volgens ons was dit besluit in strijd met de wet. Wij stuurden daarom een brief aan de rijksoverheid met het verzoek om een onderzoek in te stellen.

Staatssecretaris van Geel van Milieu heeft er , naar aanleiding van een brief van de SP, op gewezen dat alle Gelderse bedrijven niet in 2010, maar al eind 2007 aan de IPPC- regels moeten voldoen.

GS van Gelderland wil nu in het eerste kwartaal van 2005 gaan uitzoeken bij hoeveel en welke bedrijven de IPPC-regels mogelijk niet op tijd van toepassing zijn. En er wordt al rekening mee gehouden dat dit extra geld gaat kosten.

De SP vindt dat geld de moeite waard. Het komt ten goede aan de volksgezondheid en het milieu in Gelderland. Ook zijn wij blij dat GS van Gelderland op dit punt de kritiek van de SP en staatssecretaris van Geel serieus ter harte lijkt te nemen.

U bent hier