h

Gelderse SP stelt vragen over geldgebrek jeugdzorg

20 december 2011

Gelderse SP stelt vragen over geldgebrek jeugdzorg

Tijdens de vergadering van provinciale staten van 14 december heeft de Gelderse SP fractie vragen gesteld over het gebrek aan geld bij de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Volgens een rapport van de Algemene Rekenkamer is dit geldgebrek in provincies opgevangen door minder personeel in te zetten dan afgesproken en door geld te gebruiken dat eigenlijk bestemd was voor de vrijwillige jeugdzorg. De SP wil weten hoe dat in Gelderland zit.

De Algemene Rekenkamer heeft op 7 december j.l. rapport uitgebracht over kosten van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Uit de analyse van de Rekenkamer blijkt dat in 2009 en 2010 meerdere bureaus jeugdzorg en landelijk werkende instellingen te weinig geld voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering hadden. De Rekenkamer concludeert verder dat zestien van de achttien bureaus en instellingen in 2010 afgeweken hebben van de afspraken die zij met het ministerie en de provincies in 2007 hadden gemaakt. Volgens die afspraken zou er meer personeel ingezet moeten worden bij de uitvoering van de maatregelen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hierdoor zouden bijvoorbeeld de gezinsvoogden minder belast worden en de jongeren meer tijd en aandacht kunnen geven. Dat is dus in de meeste provincies niet gebeurd.

Om meer geld in te kunnen zetten voor jongeren in de jeugdbescherming en reclassering hebben sommige provincies middelen voor de vrijwillige jeugdzorg naar de justitiële taken (gedwongen jeugdzorg) doorgesluisd. Dat is wettelijk toegestaan, maar eigenlijk niet wenselijk, want daardoor kunnen weer minder jongeren met lichtere klachten geholpen worden. Of ontstaan er weer wachtlijsten.

De SP Gelderland is geschrokken van dit onderzoek en wilde weten of dit ook in de Provincie Gelderland is gebeurd. Gedeputeerde Annemieke Traag zei in haar antwoord dat inderdaad ook in de Provincie Gelderland geld dat eigenlijk bestemd was voor de vrijwillige jeugdzorg aan de gedwongen jeugdzorg was besteed. En ook was het zo dat Bureau Jeugdzorg de case-load voor medewerkers in de jeugdbescherming niet had verlaagd was zoals afgesproken omdat er te weinig budget voor was.. Maar voegde zei er aan toe, dat alles had geen gevolgen gehad voor medewerkers of voor de jongeren.

Agnes LeweSP Statenlid en woordvoerder Agnes Lewe: "De antwoorden van de gedeputeerde waren duidelijk maar niet bevredigend. De bewering van de gedeputeerde dat de maatregelen voor jongeren en medewerkers geen gevolgen hebben gehad, lijkt me onhoudbaar. Daarop zullen we in de commissievergadering in januari terugkomen. Jongeren moet op de best mogelijke manier worden geholpen. De jeugdzorg gaat straks over naar de gemeenten. Dan moet alles goed geregeld zijn zodat zij daar niet al met een achterstand beginnen."

U bent hier