h

Nieuws uit 2012

30 mei 2012

SP wil maximaal 10% externe inhuur van personeel bij de provincie

De SP-fractie in de staten van Gelderland dient woensdag 30 mei a.s. bij de behandeling van de beleidsrekening 2011 een voorstel in om het percentage inhuur van extern personeel aanzienlijk te verlagen. De SP-fractie stelt voor dat de provincie Gelderland net als de rijksoverheid, uitgaat van maximaal 10% inhuur, de zogenaamde Roemernorm.

Lees verder
29 mei 2012

Provincie Gelderland moet Aandeelhoudersrol bij Alliander versterken

De Gelderse Statenfractie van de SP zal woensdag 30 mei a.s. bij de behandeling van de beleidsrekening 2011 voorstellen indienen om de rol van de provincie als aandeelhouder van Alliander, de netbeheerder van het gas- en elektriciteitsnetwerk in o.a. Gelderland, Friesland en Noord Holland te versterken. De SP wil dat de provincie zich als aandeelhouder actiever bemoeit met de netbeheerder om bijvoorbeeld te voorkomen dat Alliander, ondanks grote winsten, de tarieven voor de consument toch verhoogt.

Lees verder
21 mei 2012

Syntus wil dat SP en PvdA de trein zelf poetsen!

Op 13 maart jl. hebben Statenleden Alex Mink (SP) en Mariëlle van der Leur (PvdA) vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland over de afspraken met Syntus met betrekking tot het schoonmaken en onderhoud van de treinen. Zij constateerden dat de treinen nauwelijks werden schoongemaakt. Dit was in vele treinstellen te zien en te ruiken. Daarnaast was het materieel onder handen genomen door graffitispuiters.

Lees verder
12 mei 2012

Nog weinig duidelijkheid over bibliobussen

Het college van gedeputeerde staten heeft onlangs gereageerd op de vragen die SP statenlid Peter de Vos stelde. Het college blijkt onvoldoende op de hoogte te zijn van de gevolgen die de bezuinigingen hebben op de gebruikers van de bibliotheekvoorzieningen en verwijst naar een onderzoek van Biblioservice Gelderland dat binnenkort verschijnt.

Lees verder
10 mei 2012

SP start onderzoek naar volle treinen Maaslijn

Zeven SP afdelingen starten samen met de Statenfracties van de SP in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg een onderzoek naar volle treinen op de Maaslijn, de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond. Aanleiding hiervoor zijn berichten over volle treinen en mensen die op stations achterblijven omdat ze niet meer in de trein passen. Op 21 en 24 mei zullen op alle stations aan de Maaslijn SP'ers aanwezig zijn om reizigers te vragen naar hun ervaringen met de treinen op deze spoorlijn.

Lees verder
3 mei 2012

SP stelt vragen over misbruik in jeugdzorg

Onlangs werd bekend dat seksueel misbruik bij kinderen in de jeugdzorg veel vaker voorkomt dan bij andere kinderen. De SP-fractie in Gelderland wil nu weten wat het college van gedeputeerde staten heeft gedaan met de aanbevelingen van de Inspectie Jeugdzorg.

Lees verder

Pagina's

U bent hier