h

Nieuws uit 2012

29 januari 2012

Gelderland moet meer zorg besteden aan het ambulancevervoer

SGP en SP hebben woensdag 25 januari jl. wederom aandacht gevraagd voor de problemen met de het ambulancevervoer. Ook dit jaar is de provincie is nog steeds verantwoordelijk voor het toezicht en de vergunningverlening van het ambulancevervoer. Volgend jaar komt het ambulance-vervoer onder toezicht van het Rijk.

Lees verder
26 januari 2012

Geen onderzoek naar kosten tunnel A15

a15Er komt waarschijnlijk geen onderzoek naar een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal waar de snelweg A15 in komt te leggen. De Expertgroep A15, bestaande uit tunneldeskundigen, onderzocht op verzoek van de gemeente Lingewaard of de tunnel kan worden aangelegd en binnen het budget voor de doortrekking van de snelweg past. Gedeputeerde Bieze (VVD) ziet niets in een tunnel en wil alleen nog een overleg met de Expertgroep en Rijkswaterstaat organiseren.

Lees verder
26 januari 2012

SP: breedtesport boven Olympische ambities

Tijdens de behandeling van het sportbeleid van de Provincie Gelderland heeft de SP gepleit voor investeren in breedtesport in plaats van topsport. ChristenUnie, SP en PVV hebben gepleit om € 200.000 extra te investeren in gehandicaptensport. Een meerderheid van de Staten wil deze 2 ton echter liever investeren in Olympische ambities.

Lees verder
25 januari 2012

SP steunt bescheiden doorstart museumpark Oriëntalis

Provinciale Staten hebben op 25 januari besloten dat museumpark Oreintalis een zogenaamde “light”doorstart kan maken. Een meerderheid van de Staten, inclusief de SP, steunen de toekenning van een subsidie voor het komende jaar om de doorstart “light” te kunnen maken en om een aantal monumentale gebouwen in het park op te knappen.

Lees verder
25 januari 2012

SP vindt bouwplannen gemeentehuis Overbetuwe ontspoord

De Gelderse SP-fractie wil van het Gelderse provinciebestuur weten wat er klopt van de plannen van de gemeente Overbetuwe om een nieuw gemeentehuis in de buurt van station Elst te bouwen. Dit plan legt een bom onder de spoorverdubbeling bij Elst en dupeert talloze treinreizigers in de regio Arnhem-Nijmegen.

Lees verder
19 januari 2012

D66 en SP stellen vragen over weigeren papieren busabonnementen

D66 en SP hebben schriftelijke vragen gesteld over het weigeren van busabonnementen. Vorige week werd een 14-jarige busreiziger geweigerd in de bus tussen Wageningen en Arnhem omdat zij nog een papieren busabonnement had in plaats van een abonnement op een OV-chipkaart.

Lees verder

Pagina's

U bent hier