h

Nieuws uit 2012

2 juli 2012

Staten vragen extra aandacht voor bibliotheken

Een meerderheid van de Provinciale Staten steunt het voorstel van SP en PvdA om samen met gemeenten te gaan kijken hoe een netwerk van bibliotheekvoorzieningen in stand kan blijven. Zo kan voorkomen worden dat door bezuinigingen witte gebieden ontstaan waar mensen nauwelijks nog in staat zijn boeken te lenen. Ook wordt er vijf ton extra uitgetrokken voor bibliotheekvernieuwing.

Lees verder
28 juni 2012

Kritiek op Natuur- en Landschapsbeleid provincie

De SP heeft kritiek op de plannen van Gelderland met natuur en landschap. Het provinciebestuur wil met veel extra geld uit onze provinciekas “Beter dan Bleker” zijn. En dat gaat via extra bezuinigingen op natuur, cultuur, milieu en groen. Bovendien worden de ambities voor het verbinden van natuurgebieden (EHS) flink teruggeschroefd.

Lees verder
27 juni 2012

Motie maakt eind aan inhuur Statenleden uit eigen fractiebudget

Een voorstel van de SP om uit te sluiten dat statenleden betaald werk verrichten voor hun eigen fractie is door Provinciale Staten aangenomen. Alleen een deel van de VVD-fractie stemde tegen dit voorstel.

Lees verder
26 juni 2012

SP wil bibliotheeknorm voor Gelderland

De SP Statenfractie wil dat er in Gelderland normen komen voor een basisniveau aan bibliotheekvoorzieningen. Zo kan de provincie in samenwerking met gemeenten en Biblioservice Gelderland er voor zorgen dat kinderen, ouderen en anderen een bibliotheekvoorziening ‘dichtbij’ houden.

Lees verder
12 juni 2012

SP stelt vragen naar aanleiding noodkreet vakbond ambulancepersoneel

De Gelderse SP heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerden over de kwaliteit van de ambulancezorg in Gelderland. Dit naar aanleiding van een noodkreet van vakbond AbvaKabo-FNV dat de Nederlandse ambulancezorg op een aantal punten tekortschiet. De SP-fractie heeft in het verleden meer malen aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de ambulancezorg in Gelderland en in het bijzonder de aanrijdtijden waaraan ambulances in verschillende delen van de provincie nog steeds niet voldoen.

Lees verder
7 juni 2012

SP en GroenLinks stellen vragen over Sachem Zaltbommel

De SP en GroenLinks hebben vragen gesteld aan het dagelijks provinciebestuur over de gang van zaken bij Sachem in Zaltbommel. De landelijke milieu-inspectie heeft aan de provincie laten weten dat zij vaart moet maken met het oplossen van mogelijke veiligheidsproblemen rondom de chemische fabriek, waardoor mensen in de buurt gevaar zouden kunnen lopen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier