h

Nieuws uit 2012

28 maart 2012

Staten stellen commissie monitoring jeugdzorg in

Op initiatief van SP hebben Provinciale Staten een speciale commissie ingesteld die de overdracht van de Jeugdzorg van provincie op gemeentes in de gaten gaat houden. SP-statenlid Agnes Lewe zal deze commissie voorzitten.

Lees verder
13 maart 2012

SP kritisch over voorgestelde aanpak Achterhoekse spoorproblemen

SyntustreinDe Gelderse SP is zeer kritisch over de voorgestelde aanpak van de Achterhoekse spoorproblemen door de provincie. Vandaag werd bekend dat het dagelijks provinciebestuur vooral wil inzetten op een betere dienstregeling en de aanleg van extra inhaalsporen. Het is nog maar de vraag of dat voldoende helpt om de spoorproblemen goed op te lossen.

Lees verder
13 maart 2012

SP stelt vragen over stand van zaken bibliobushaltes

De Gelderse SP heeft door middel van schriftelijke vragen gesteld over de stand van zaken rondom het verdwijnen van vele bibliobushaltes. SP Statenlid Peter de Vos wil van het College van Gedeputeerde Staten weten wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen voor de vele lezers op het Gelderse platteland. De SP heeft zich in het najaar van 2011 nog ingespannen voor behoud van alle Gelderse bibliobussen.

Lees verder
13 maart 2012

Reactie SP Gelderland op Rekenkamer-rapport over wachtlijsten in de Jeugdzorg

SP statenlid en woordvoerder jeugdzorg Agnes Lewe is geschrokken van het rapport “(On)verantwoord wachten op Jeugdzorg”. Vier Rekenkamers hebben onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de rapportages over het aantal kinderen dat (on)verantwoord langer dan negen weken wacht op jeugdzorg. Het betreft een landelijk onderzoek dat is uitgevoerd in de twaalf provincies en de stadsregio’s Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden. Lewe: “De politiek wordt volgens de Rekenkamers onvoldoende geinformeerd en er zijn waarschijnlijk nog meer kinderen die te lang moeten wachten op de juiste zorg, dan we al wisten. Dat is een ernstige zaak!” De SP wil van het college weten wat ze hieraan gaat doen.

Lees verder
1 maart 2012

Provincie Gelderland stimuleert gemeenten onverantwoorde financiële risico's te nemen

De Gelderse SP vraagt zich in schriftelijke vragen af of de eis van de provincie Gelderland dat gemeenten meebetalen aan projecten niet tot ongewenste financiële risico's kan leiden. Door de eis van cofinanciering worden gemeenten verleid om meer geld uit te geven dan misschien wel verantwoord is in tijden van zware bezuinigingen. De Gelderse SP stelt voor de eis van cofinanciering los te laten.

Lees verder
28 februari 2012

Gelderse SP heeft geen vertrouwen in dure plannen Gelders orkest

De Gelderse SP zal tijdens de Statenvergadering tegen het voorstel stemmen om extra geld ( in eerste instantie 3,5 miljoen) te stoppen in het Gelders Orkest. De fractie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat de plannen levensvatbaar zijn en vreest dat na een aantal jaren opnieuw bij de provincie zal worden aangeklopt voor extra subsidie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier