h

SP stelt vragen over mogelijk verdwijnen streekziekenhuis Harderwijk

5 december 2012

SP stelt vragen over mogelijk verdwijnen streekziekenhuis Harderwijk

SP-statenlid Alex Mink heeft schriftelijke vragen ingediend over de mogelijke fusie van de ziekenhuizen in Harderwijk, Zwolle en Meppel. Eerdere ziekenhuisfusies hebben geleid tot het verdwijnen van goede en bereikbare ziekenhuizen in de regio. Zo wordt ziekenhuis Zevenaar stapsgewijs ontmanteld en speelt er in de Achterhoek een onderzoek naar een gezamenlijk ziekenhuis. De SP wil van het provinciebestuur weten hoe zij in de discussie staat en wat zij wil gaan doen om te voorkomen dat er straks één megaziekenhuis voor de noordelijke Veluwe ontstaat.

Momenteel worden er fusiebesprekingen gevoerd tussen de raden van bestuur van de ziekenhuizen St. Jansdal (Harderwijk), Isala (Zwolle) en Diaconessenhuis (Meppel). De dominante regionale zorgverzekeraar Achmea schijnt aan te dringen op deze fusie.

Eerdere ziekenhuisfusies in Gelderland hebben laten zien dat deze meestal tot de sluiting of afbouw van ziekenhuizen leiden, ten gunste van concentratie op èèn plek. Zo werd begin deze eeuw ziekenhuis Velp ontmanteld tot een dagkliniek na overname door het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem (zelf ook ontstaan uit een drietal ziekenhuizen), is de Eerste Hulp in ziekenhuis Zevenaar gesloten en vindt er afbouw van enkele poliklinieken in Dieren plaats, is er sprake van een onderzoek naar concentratie van de ziekenhuizen in de oostelijke Achterhoek en het zuiden van Twente, en heeft de fusie tot ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede geleid tot sluiting van de oude streekziekenhuizen in de regio. Isala in Zwolle is nu al het grootste niet-academische ziekenhuis van Nederland.

Alhoewel de Nederlandse Mededingingsautoriteit fusies accordeert of afwijst, na advies door de Nederlandse Zorgautoriteit, wil de SP dat de provincie vanuit haar eigen positie druk uitoefent om deze megafusie te voorkomen en zodoende goede basisziekenhuiszorg op de noordelijke Veluwe te handhaven. Met het eventuele verdwijnen van het St. Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk zou de afstand tot een ziekenhuis in deze regio sterk toenemen en dat zou de leefbaarheid en de zorg in dit deel van Gelderland, niet ten goede komen.

St. Jansdalziekenhuis Harderwijk

- Wil de provincie zich inzetten voor het behoud van een goed basisziekenhuis op de noordelijke Veluwe?

Ter toelichting: Is het college van gedeputeerde staten bereid om een standpunt in deze in te nemen, te lobbyen voor behoud van het ziekenhuis in Harderwijk en negatief te adviseren over deze fusie? Zo ja, welke stappen gaat het college ondernemen? En zo nee, waarom niet?

- Is het college het met de SP-fractie eens dat ziekenhuiszorg in de regio en dichtbij de bevolking moet blijven bestaan?

- Hoe passen bovengenoemde plannen binnen de ambities voor de Veluwe als "Care Valley" met veel zorginstellingen in een regio met veel inwoners die de komende jaren ouder worden?

- Deelt het college de mening van de SP-fractie dat eerdere fusies en concentraties van ziekenhuizen in het algemeen niet tot betere en toegankelijkere zorg hebben geleid? Denk bijv. aan eerdere fusies Gelderse Vallei, twee poliklinieken in Dieren, afbouwen Zevenaar, fusieplannen Winterswijk/Enschede.

U bent hier