h

Half miljoen behouden voor Cultuur en Erfgoed

27 december 2012

Half miljoen behouden voor Cultuur en Erfgoed

Op voorstel van de SP fractie wordt een half miljoen voor de provincale taak in het archiefbeheer niet gehaald uit het potje voor Cultuur en Erfgoed. Hierdoor wordt een extra bezuiniging van 500.000 euro op Cultuur voorkomen.

In het programma "Gelderland Cultuurprovincie" werd voorgesteld om het archiefbeheer eenmalig te bekostigen uit het Cultuurbudget. Het archiefbeheer is onderdeel van de normale bedrijfsvoering en dient te worden gefinancierd uit algemene middelen. De SP-fractie heeft tijdens de statenvergadering van 19 december, door het indienen van een amendement en een motie deze korting van bijna een half miljoen op het toch al beperkte Cultuurbudget kunnen voorkomen.

Statenlid Peter de Vos, woordvoerder Cultuur is blij met de steun voor het SP-voorstel: "Geweldig dat we bijna een half miljoen hebben kunnen behouden voor de cultuur in Gelderland. Daar mogen we vooral fractiegnote Agnes Lewe dankbaar voor zijn. Zij vond de ‘fout’ in het voorstel. "

Chaos

Cultuur in Gelderland heeft het moeilijk. Het Rijk, de gemeenten en de Provincie gaan minder geld uitgeven aan Cultuur en Erfgoed. De SP is het daar niet mee eens en hekelt ook het proces waarin veel haast en onduidelijkheid voor betrokken organisaties optreedt. SP Statenlid Peter de Vos: " Bij het toekennen van de cultuursubsidies over het jaar 2013 zijn veel te grote vertragingen opgetreden. Als Statenleden zijn we dit najaar overvallen door een waterval van paniekmails door de culturele instellingen, festivals en evenementen. "

Diverse fracties waaronder SP, PvdA, CDA, en GroenLinks hebben de afgelopen maanden grote druk gezet op de gedeputeerde en haar ambtenaren om nog voor het eind van dit jaar duidelijkheid te geven aan de cultuurinstellingen die subsidie hebben aangevraagd. Dit om te voorkomen deze subsidieaanvragers nog maanden in onzekerheid zouden zitten. Een groot aantal instellingen zegt dat afspraken niet zijn nagekomen. En ze voelen zich overvallen door kortingen of afwijzingen van hun subsidie verzoeken. Peter de Vos: “Het is nog steeds niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor die fouten en vertragingen. Daarom gaan we binnenkort gerichte vragen stellen om er achter te komen hoe het zo fout heeft kunnen gaan.”

Gelderse Cultuursector verdient snel duidelijkheid

U bent hier