h

Speerpunten voor Gelderland

 • Gratis openbaar vervoer buiten de spits

 • Meer betaalbare en goed geïsoleerde woningen

 • Rekening klimaatbeleid leggen we neer bij de grote vervuilers

 
10X voor Gelderland
 1. Goed, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen.
 2. Meer betaalbare woningen en betaalbare verduurzaming van (sociale) huurwoningen.
 3. Eerlijk en rechtvaardig delen van de rekening van het klimaatbeleid.
 4. Het investeren in leefbaarheid op het platteland en in stadswijken.
 5. Voldoende werkgelegenheid voor iedereen.
 6. Bibliotheken en programma’s om laaggeletterdheid te bestrijden.
 7. Cultuur toegankelijk voor iedereen, ook buiten de grotere steden.
 8. Sport voor iedereen in plaats van geld voor topsportevenementen.
 9. Kleinschalige, duurzame landbouw en veeteelt in plaats van bio-industrie en megastallen.
 10. Het beschermen van natuur en dier.

U bent hier