h

Astrid Vollebregt-de Groot

Nieuw op de lijst maar met een enorme levenservaring is Astrid Vollebregt. Astrid (1948) is schrijfster en gepensioneerd sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Zij werkte in ambulante langdurige en forensische psychiatrische zorg. Tot 2012 was ze tevens hoofdbehandelaar in de ambulante zorg. Ook heeft Astrid jaren gewerkt met verslaafden. Zij is algemeen bestuurslid van de SP afdeling Apeldoorn. Behalve vrijwilligerswerk voor de SP doet zij ook vrijwilligerswerk voor kerkuilen. Ze woont met veel plezier in het Veluwse Loenen.

U bent hier