h

Eric van Dijk

026 359 94 09

Eric van Dijk (1956) woont in Beuningen. Hij is getrouwd en heeft een dochter. Eric werkt als ZZP-er. Hij is actief in de ICT en als mediator. In 2006 heeft Eric de SP in Beuningen opgericht. Van 2008 tot medio 2017 was hij tevens voorzitter van een stichting die de infrastructuur op een bungalowpark beheert. Daarvoor was hij meer dan 25 jaar werkzaam bij Holland Casino, onder andere als croupier en floormanager. Bij die organisatie was hij actief in de medezeggenschap en ook een paar jaar OR-voorzitter. Namens de OR maakte hij deel uit van het bestuur van het Pensioenfonds van Holland Casino.

Achtergrond

Een groeiende bezorgdheid over de problemen in de zorg en de dreigende aantasting van sociale verworvenheden rond bijvoorbeeld het ontslagrecht hebben Eric doen besluiten om zich actief in te zetten voor de SP.

Eric heeft zich in 2011 kandidaat gesteld voor de Provinciale Staten in Gelderland, omdat hij zich zorgen maakt(e) over de misstanden in de bio-industrie. Vanaf 2011 was Eric als fractievolger lid van de Statencommissie LCJ (Landelijk gebied, Cultuur en Jeugdzorg). Van 28 mei 2014 tot maart 2019 is hij lid van de Provinciale Staten. Vanaf maart 2019 is Eric fractievolger. Zijn aandachtsgebieden zijn Omgevingsvisie en Omgevingsveror­dening, klimaat en bereikbaarheid (OV). De woensdag is zijn vaste ‘Statendag’.

U bent hier