h

Eric van Dijk

026 359 94 09

Eric van Dijk is geboren in 1956 en woont in Beuningen. Hij is getrouwd en heeft een dochter. Eric werkt als ZZP-er. Hij is actief in de ICT en als mediator. In 2006 heeft Eric de SP in Beuningen opgericht. Van 2008 tot medio 2017 was hij tevens voorzitter van een stichting die de infrastructuur op een bungalowpark beheert. Daarvoor was hij meer dan 25 jaar werkzaam bij Holland Casino, onder andere als croupier en floormanager. Bij die organisatie was hij actief in de medezeggenschap en een paar jaar OR-voorzitter. Namens de OR maakte hij deel uit van het bestuur van het Pensioenfonds van Holland Casino.

Achtergrond

Eric zag in 1956 in Amsterdam het levenslicht. Zijn ouders waren beide werkzaam in de verpleging. Een paar jaar later verhuisde het gezin naar Oostzaan waar Eric tot zijn 10e bleef wonen. Inmiddels was zijn vader werkzaam als bedrijfsverpleegkundige in de scheepsbouw en verhuisde het gezin naar Purmerend.

Tijdens zijn middelbareschooltijd was Eric heel actief in de leerlingenraad en buiten de school in het jongerenkoor van de kerk en maakte hij daarmee verschillende buitenlandse reizen naar o.a. Zuid-Afrika en Japan. Na diverse uitlotingen voor de School voor de Journalistiek besloot Eric om eerst maar te gaan werken en kwam hij terecht bij een internationale jongerenuitwisselingsorganisatie AFS. Op goed geluk solliciteerde hij daarna bij Holland Casino en na een interne opleiding kon hij in 1979 beginnen als croupier in het prachtige Kurhaus in Scheveningen. Binnen die jonge organisatie – het eerste casino werd geopend in 1976 – maakte Eric langzaam maar zeker carrière. Ondertussen haalde hij in de avonduren een MBO- en later een HBO-diploma Personeelsbeleid aan de Katholieke Leergangen in Tilburg, de huidige Fontys Hogescholen.

Bij Holland Casino was Eric al snel actief als kaderlid van de vakbond De Unie. Hij nam deel aan diverse CAO-onderhandelingen en was betrokken bij het functiewaarderingsproces. Namens de vakbond werd hij gekozen in de OR en weer vier jaar later als voorzitter. Vanuit de OR had hij zitting in het bestuur van het ondernemingspensioenfonds van Holland Casino. Ook werd in die periode een vertrouwens­com­missie ongewenste intimiteiten ingesteld, waarvan Eric de secretaris werd. Terugkijkend was dat een zware, maar zeer leerzame en interessante periode.

In 1989 ging een nieuwe vestiging van Holland Casino open in Nijmegen en besloot Eric de Randstad te verlaten en koos hij met zijn gezin voor het onbekende oosten van het land. De keuze beviel uitstekend en na een mooie carrière naar de functie van floormanager in Nijmegen besloot Eric in 2005 Holland Casino te verlaten en voor zichzelf te beginnen als zelfstandig ondernemer (ZZP-er).

Door de onregelmatige diensten bij Holland Casino was er nauwelijks tijd geweest voor activiteiten naast het werk. Daar was nu wel gelegenheid voor en Eric werd secretaris van de Ledenraad van de Rabobank in Beuningen en actief voor de SP in die woonplaats. Hij werkt momenteel als incidenteel als zelfstandig mediator en als ICT-er voor het midden- en kleinbedrijf en voor particulieren.

Een groeiende bezorgdheid over de problemen in de zorg en de dreigende aantasting van sociale verworvenheden rond bijvoorbeeld het ontslagrecht hebben Eric in het verleden doen besluiten om zich actief in te zetten voor de SP.

Eric heeft zich in 2011 kandidaat gesteld voor de Provinciale Staten in Gelderland omdat hij graag wil dat de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten goed verloopt en het Openbaar Vervoer ook in de kleine kernen beschikbaar blijft. Ook de opkomst van megastallen in de bio-industrie baart hem grote zorgen. Vanaf 2011 was Eric als fractievolger lid van de Statencommissie LCJ (Landelijk gebied, Cultuur en Jeugdzorg). Op 28 mei 2014 is hij lid geworden van de Provinciale Staten, als opvolger van Alex Mink die wethouder werd in Arnhem. Vanaf dat moment is Eric tevens lid van de Statencommissies EEM (Economie, Energie en Milieu) en RLW (Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen. Zijn aandachtsgebieden zijn Landelijk gebied, Milieu, Natuur en Wonen. De woensdag is zijn vaste ‘Statendag’.

U bent hier