h

Gelderland Leest

25-03-14 • De SP in Gelderland maakt zich zorgen over het verdwijnen van steeds meer bibliotheken uit onze provincie. Om daar wat aan te doen hebben ze een plan ontwikkeld.

In het plan Gelderland Leest wordt een visie beschreven op de toekomst van de bibliotheken in Gelderland. Onder druk van lokale en provinciale bezuinigingen zien we dat bibliotheekvoorzieningen verdwijnen, openingstijden en collecties worden teruggebracht. De bibliotheek is de laatste gratis toegankelijke culturele instellingen waar alle lagen van de bevolking samenkomen en die toegang biedt naar een grotere wereld van kennis en taalvaardigheid, literatuur, cultuur en wetenschap. Door de digitalisering en bezuinigdrift bij overheden neemt het aantal vestigingen af gaat men op zoek naar alternatieve (goedkopere) bibliotheekvormen.

Het plan doet een voorstel voor minimumniveau voor bibliotheekvoorzieningen en een netwerk van bibliotheken in Gelderland waarin verschillende vormen van bibliotheekvoorzieningen en scholen een belangrijke rol spelen.

U bent hier