h

Ideeën voor Gelderland

De Gelderse SP zet zich in voor een beter Gelderland. Daarvoor hebben we een aantal ideeën. Sommige daarvan hebben we al een tijdje. Andere zijn nog kakelvers. Hier vindt u een aantal van onze ideeën en leest u hoe het ermee staat.
Maar er is altijd ruimte voor nieuwe goede ideeën. Laat ze ons weten, klik hier voor onze ideeënbus!
Houd Gelderland Scherp

Foto: SP
20-09-2015 • SP Gelderland stelt voor om een Gelders Fonds voor de Regionale journalistiek in het leven te roepen. Hiermee wordt een impuls geven aan hoogwaardige en onafhankelijke regionale en lokale journalistiek. De provincie Gelderland en de Gelderse gemeenten zouden het Fonds kunnen vullen. Dat kan door te schrappen in de uitgaven aan voorlichters en PR en door deze bedragen te investeren in de regionale journalistiek: minder voorlichters, meer journalisten.

Gelderland SPORT MEE

Foto: Chris Karthaus
14-01-2015 • Op 14 januari heeft SP-Statenlid Peter de Vos het plan 'Gelderland Sport Mee' aangeboden aan sportgedeputeerde Jan Markink. In het plan wordt voorgesteld om extra te investeren in breedtesport, om te beginnen met 5 miljoen voor extra kleinschalige en laagdrempelige sportvoorzieningen in alle Gelderse gemeenten. De SP wil zo sport voor iedereen dichterbij brengen.

Gelderland Leest

26-03-2014 • De SP in Gelderland maakt zich zorgen over het verdwijnen van steeds meer bibliotheken uit onze provincie. Om daar wat aan te doen hebben ze een plan ontwikkeld. Daarin wordt een visie beschreven op de toekomst van de bibliotheken in Gelderland. Het plan doet een voorstel voor minimumniveau voor bibliotheekvoorzieningen en een netwerk van bibliotheken in Gelderland waarin verschillende vormen van bibliotheekvoorzieningen en scholen een belangrijke rol spelen.

In Gelderland Beslist U

24-08-2013 - De SP-fractie in Provinciale Staten van Gelderland stelt voor dat de provincie voortaan een referendum vraagt bij gemeentelijke herindelingen. Zo wordt er niet langer over het hoofd van de inwoners beslist of hun gemeente verdwijnt of blijft bestaan. In plaats daarvan krijgen de inwoners van betreffende gemeenten het laatste woord over herindelingen. De kosten voor een referendum zouden voor de helft door de provincie betaald kunnen worden.

Gelderland Bouwt Mee

02-06-2013 - De Gelderse SP heeft een plan gelanceerd om 200 miljoen van de NUON-miljarden van de provincie Gelderland te investeren in sociale woningbouw. Een bijdrage van 20.000 euro per woning stelt woningbouwcorporaties in staat de komende jaren 10.000 huurwoningen te bouwen of te renoveren. Met het plan getiteld ‘Gelderland bouwt mee’, wil de SP niet alleen de wachtlijsten voor huurwoningen verkorten maar tevens de bouw weer op weg helpen en zo de Gelderse economie.

Noodfonds Bibliobussen

06-11-2011 • In november 2011 heeft de SP voorgesteld om met een noodfonds te voorkomen dat de bibliotheekbus uit tientallen Gelderse dorpen verdwijnt. Met een op de provinciale begroting gering bedrag van 1,2 miljoen per jaar kunnen alle haltes behouden blijven. Voor de verkiezingen van maart 2011 gaf een meerderheid van de politieke partijen aan dat de bibliobus moet blijven rijden ook als dit de provincie extra geld kost.

Laat de Achterhoek Sporen

28-02-2011 • De SP wil in het actieplan "Laat Gelderland Sporen" 1 miljard uit trekken om te investeren in het openbaar vervoer in Gelderland. Naast verdubbeling van het spoor naar Winterswijk moet er volgens de SP ook een rechtstreekse treinverbinding komen tussen Arnhem en Apeldoorn, een tram tussen Arnhem en Nijmegen, nieuwe treinstations en een aantal nieuwe buslijnen.

U bent hier