h

Gelderland Sport Mee

14-01-2015 • Op 14 januari heeft SP-Statenlid Peter de Vos het plan 'Gelderland Sport Mee' aangeboden aan sportgedeputeerde Jan Markink. In het plan wordt voorgesteld om extra te investeren in breedtesport, om te beginnen met 5 miljoen voor extra kleinschalige en laagdrempelige sportvoorzieningen in alle Gelderse gemeenten. De SP wil zo sport voor iedereen dichterbij brengen.

De provincie Gelderland investeert in sport en wil dat meer Gelderlanders meer gaan bewegen. Volgens de SP kan een deel van dat geld effectiever besteed worden door het niet te stoppen in topsportvoorzieningen en topsportevenementen maar in breedtesport. In het plan 'Gelderland Sport Mee' zette de fractie een aantal ontwikkelingen hierover op een rijtje en onderstreept zij het belang van sport in de samenleving.

Volgens de SP is het het beste geen geld meer te steken in topsport maar dat geld te besteden aan breedtesport. Zolang hiervoor geen politieke meerderheid is, stelt de partij voor in ieder geval voor elke euro die naar topsport gaat er ook eentje extra in de breedtesport te investeren. Concreet betekent dit dat voor de 5 miljoen die voor de komst van de Giro naar Gelderland wordt uitgetrokken ook 5 miljoen extra beschikbaar zou moeten zijn voor sport voor iedereen.

Alle Gelderse gemeenten zouden met dit geld tenminste een passende extra kleinschalige sportvoorziening kunnen realiseren. Het kan bijvoorbeeld gaan om een extra trapveldje, een nieuwe moutainbikeroute, een Gezond Schoolplein, Outdoor Fitnessvoorzieningen of een 'beweegtuin' bij een Woonzorgcentrum. Deze kleinschalige, laagdrempelige voorzieningen kunnen worden opgezet met professionele ondersteuning. De SP denkt dat hiermee sport voor iedereen in Gelderland dichterbij te brengen.

U bent hier