h

Provincie: geen knip treinverbinding Arnhem-Tiel

18 april 2012

Provincie: geen knip treinverbinding Arnhem-Tiel

ARNHEM/ ZETTEN - De provincie Gelderland houdt vast aan het standpunt dat er een rechtstreekse treinverbinding tussen Arnhem en Tiel moet blijven. Van een knip bij Elst, waardoor een pendeltrein Elst- Tiel ontstaat, willen gedeputeerde staten niet weten. Lees meer op Gelderlander.nl...

Zie ook:

U bent hier