h

Verkiezingsprogramma 2015-2019

INLEIDING

Voor veel mensen zijn het zware tijden: economische crisis, hoge werkloosheid en zware bezuinigingen vanuit Den Haag en bij gemeenten. Dat geldt ook voor veel mensen in Gelderland. Wat de SP betreft neemt de rijke provincie Gelderland haar verantwoordelijkheid. Onze provincie heeft immers een miljardenvermogen overgehouden aan de verkoop van aandelen Nuon.
Ons voorstel is: de komende jaren investeert de provincie in een mooier, beter en menselijker Gelderland. Wij denken daarbij onder andere aan betere spoorlijnen, busverbindingen, betaalbare en duurzame woningen, culturele heropbouw en goede sportvoorzieningen voor iedereen.

Naast investeren is aandacht voor kleinschaligheid een belangrijk thema in dit verkiezingsprogramma. De SP wil meer respect voor het kleine en het kleinschalige. We willen een einde aan de ongebreidelde schaalvergroting. De weg van groot, groter, grootst is in onze ogen een doodlopende. Dat hebben we al gezien in de zorg en het onderwijs en zien we op steeds meer terreinen. Dus geen megawinkelcentra in het buitengebied maar investeren in binnensteden. Geen megastallen en megakassen, maar ruimte voor kleinschalige boerenbedrijven die kwaliteit bieden in plaats van kwantiteit. Leefbaarheid ook in de kleine dorpen, onder andere door behoud van buslijnen en bibliobussen, door betere bereikbaarheid voor mobiele telefoons en glasvezel in het buitengebied. Kleine innovatieve en duurzame bedrijven steunen in plaats van multinationals die toch al megawinsten maken. Geld voor trapveldjes in plaats van dure topsportaccommodaties en dure topsportevenementen. Geen superprovincies (landsdeel Oost) of supergemeenten, die niets opleveren en de afstand tussen bestuur en burger alleen maar vergroten.

De SP kiest voor kwaliteit boven kwantiteit. Wij denken dat het de taak van de overheid is om juist het kleinschalige, het soms nog kwetsbare, te stimuleren en beschermen. We zien veel mogelijkheden om zo Gelderland een stuk mooier, menselijker, groener en innovatiever te maken.

U bent hier