h

Economie

8 april 2013

Provincie schuift tegenhouden megamall Ressen af op gemeenten

Het provinciebestuur is van plan om voorlopig niet in te grijpen bij de plannen voor een megawinkelcentrum bij Ressen. Zij vindt dat de gemeenten en de stadsregio Arnhem-Nijmegen het onderling moeten uitzoeken waar megawinkelcentra gewenst zijn. Dit blijkt uit antwoorden op statenvragen van SP-statenleden Alex Mink en Peter Lucassen. De SP wil de antwoorden van het college woensdag 10 april bespreken in de Statencommissie ROW.

Lees verder
6 april 2013

Voorlopig geen Schaliegasboringen in Gelderland

Provinciale Staten hebben zich op 20 maart uitgesproken tegen de winning van schaliegas in Gelderland. Een nipt aangenomen motie van GroenLinks, SP en ChristenUnie zorgt ervoor dat de provincie vooralsnog niet meewerkt aan plannen voor de boringen van schaliegas.

Lees verder
25 februari 2013

SP: provincie moet plannen mega-winkelcentrum Ressen tegenhouden

De gemeente Nijmegen wil vlakbij Ressen een nieuw megawinkelcentrum laten bouwen. De Gelderse SP wil dat het provinciebestuur deze bouwplannen tegenhoudt omdat ze ten koste gaan van de winkeliers in de binnensteden van omliggende steden en dorpen. Daarbij zou het provinciebestuur vooral moeten terugkijken naar de plannen voor het megawinkelcentrum NL.C in Geldermalsen, waar de provincie in 2005 al een stokje voor stak.

Lees verder
5 november 2011

SP: Gelderland moet subsidies voor multinationals afschaffen

De Gelderse SP wil dat de provincie geen geld meer steekt in multinationals. Dit jaar kreeg Friesland Campina 1,7 miljoen euro van de provincie om suiker in drankjes te verminderen. De zuivelgigant maakte in 2010 nog 285 miljoen euro nettowinst. Daarom dient de SP tijdens de behandeling van de provinciale begroting een motie in om de subsidieregels aan te scherpen.

Lees verder
28 juli 2011

Gelderse SP stelt vragen over suikersubsidie aan multinational Friesland Campina

De Gelderse SP heeft aan het dagelijks provinciebestuur vragen gesteld over de verlening van een subsidie aan onderzoek naar vermindering van suikergebruik in sappen en melkproducten van Friesland Campina. De voedingsgigant kreeg ruim acht ton aan provinciale subsidie, terwijl er in 2010 nog een nettowinst van 285 miljoen euro werd gemaakt. De provincie verstrekte de subsidie omdat zij een bijdrage wil leveren aan het verminderen van gezondheidsproblemen door overvloedig suikergebruik in voeding.

Lees verder
10 november 2010

Staten laten zonnecelfabriek Helianthos in de steek

Provinciale Staten willen niets doen tegen de sluiting van de Arnhemse zonnecelfabriek Helianthos. Eigenaar NUON moet fors gaan bezuinigen en heeft geen geld om verder in de fabriek te investeren. De SP diende vandaag een motie in, waarin zij aan het dagelijks provinciebestuur vroeg om actie te ondernemen om de fabriek in Arnhem te houden. Maar de motie kon alleen rekenen op de steun van GroenLinks, D66, de Partij voor de Dieren en de Groep van Bergen.
UPDATE 21:00 uur: de motie is verworpen. Volgens het college is alles gedaan om de fabriek te behouden.

Lees verder
7 oktober 2010

SP: “klanten en werknemers worden dupe van overname NUON”

De Gelderse SP-fractie wil opheldering over de gang van zaken bij NUON. Het lijkt erop dat de gemaakte afspraken over werkgelegenheid, afsluitingen en duurzaamheid een wassen neus zijn, nu het Zweedse moederbedrijf Vattenfall keihard gaat bezuinigen. (Update: beantwoording van GS)

Lees verder
30 september 2010

Shanghai-reis gedeputeerde roept vragen op bij Gelderse SP

Gedeputeerde Staten heeft de vragen beantwoordt die de SP had gesteld over een reis van gedeputeerde Van Haaren naar de World Expo in Shanghai. In een artikel van Binnenlands Bestuur van 23.07.2010 getiteld “Shanghai-tripjes kosten tienduizenden euro’s” had gestaan: “Gelderland stuurt geen delegatie, wel was gedeputeerde Marijke van Haaren van plan de tentoonstelling te bezoeken op 15 en 16 juli”. De beantwoording roept echter nieuwe vragen op.

Lees verder
18 augustus 2010

Retourtje Shanghai, waarom?

Namens de SP-fractie heeft Statenlid Agnes Lewe vragen gesteld over een reis van gedeputeerde Marijke van Haaren naar de World Expo 2010 in Shanghai. De partij wil weten wat de redenen voor deze reis waren en wie de kosten heeft betaald.

Lees verder
23 november 2009

Gelderland moet gasboringen bij Winterswijk voorkomen

Het Australische mijnbouwbedrijf QGC wil bij Winterswijk gaan boren naar methaangas. Ondanks de provinciale tegenstand wil de minister van Economische Zaken deze proefboring gaan toestaan. De SP is tegen het verlenen van de opsporingsvergunning.

Lees verder

Pagina's

U bent hier