h

Economie

18 januari 2009

SP inbreng in NUON debat

Op woensdag 14 januari vond een historisch debat plaats in provinciale staten van Gelderland. De SP pleitte voor behoud van de aandelen NUON en voor een referendum hierover. De fractie kreeg helaas alleen steun van twee eenmansfracties. De SP bereidt nu acties voor tegen de uitverkoop van de energiebedrijven.

Lees verder
8 december 2008

Provincie kijkt ook naar sociaal toerisme

Enkele weken stelde de SP vragen over het bevorderen van sociaal toerisme in Gelderland. De antwoorden van het college zijn voorzichtig. Zij willen eerst onderzoeken wat er al is en wat verder de mogelijkheden zijn. Pas dan willen zij bezien of de provincie een stimulerende rol kan spelen op het gebied van sociaal toerisme.

Lees verder
19 november 2008

Meer sociaal toerisme in Gelderland

De Gelderse SP fractie heeft vragen gesteld aan het dagelijks provinciebestuur over de mogelijkheden voor mensen in de laagste inkomensgroepen om te kunnen recreeren. Gelderland zit onder het landelijk gemiddelde daar waar het gaat om het zogenaamde 'sociaal toerisme' en de SP wil dat Gelderland koploper wordt.

Lees verder
28 oktober 2008

SP: Recreëren in Gelderland niet alleen voor de rijken

De SP wil dat er in het provinciale beleid meer aandacht komt voor betaalbaar recreëren zodat niet alleen mensen met een dikke beurs welkom zijn in Gelderland maar er ook plaats blijft voor mensen met een smalle beurs. 'Het zou er niet om moeten gaan zoveel mogelijk geld te verdienen aan recreanten!'

Lees verder
17 juli 2008

Gelderland stopt dochterbedrijf NUON miljoenen toe

De Gelderse SP fractie heeft tijdens de statenvergadering van 2 juli gepleit tegen de subsidie van zeven miljoen van de provincie Gelderland voor zonncellenfabriek Heliantos, een dochterbedrijf van NUON.

Lees verder
22 april 2008

1,5 miljoen bij vertrek = knettergek!

Tientallen SP-demonstranten stonden vanmiddag aan de poort van Hotel the Grand aan de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam waar de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Nuon plaatsvond. De SP'ers protesteerden tegen de gigantische vertrekpremie van 1,5 miljoen Euro van scheidend NUON-topman Ludo van Halderen.

Lees verder
28 maart 2008

Gelderland houdt aandelen NUON en slikt topsalarissen

De Gelderse SP is blij met het behoud van de Gelderse aandelen in NUON. De provincie blijft de komende vier tot zes jaar aandeelhouder in het energiebedrijf. In die tijd moet NUON op zoek naar internationale samenwerking. Maar een poging van onder andere de SP om de topinkomens van de NUON-bestuurders aan te pakken, kreeg geen steun van coalitiepartijen CDA, PvdA en CU. Zo bleek tijdens de vergadering van provinciale staten van 19 maart.

Lees verder
23 december 2007

Waterbedrijf Vitens sluit klanten met schulden minder snel af

Klanten met betalingsachterstanden worden door waterbedrijf Vitens minder snel afgesloten. Het waterbedrijf heeft een overeenkomst met de Nederlandse vereniging van volkskrediet (NVVK) afgesloten, waardoor deze mensen sneller worden geholpen. Bij het maken van afspraken over de afbetaling worden zij niet afgesloten. Dit blijkt uit mondelinge vragen van SP-fractievoorzitter Agnes Lewe tijdens de commissievergadering Algemeen Bestuur en Financiën.

Lees verder
23 november 2007

Uitbreiding luchthaven Lelystad: Veluwe krijgt wel de lasten, niet de lusten

De plannen om van luchthaven Lelystad een tweede Schiphol te maken, zullen leiden tot veel overlast en ook de economie in de regio niet ten goede komen, betogen Gelderse statenleden Alex Mink en Eric van Kaathoven in de Nunspeter Post van 26 november j.l.

Lees verder
29 mei 2007

Oproep SP voor menselijker afsluitbeleid Vitens vindt gehoor

De Gelderse SP heeft met een motie tijdens de statenvergadering van 29 mei het afsluitbeleid van waterbedrijf Vitens ter discussie gesteld. De provincie Gelderland is samen met vele overheden aandeelhouder van Vitens. Gedeputeerde Keereweer en de andere fracties in de staten steunden de SP in haar zorgen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier