h
13 november 2023

SP Gelderland wil de camping redden: niet wijken voor de rijken!

Foto: SP / SP

De Gelderse SP-fractie heeft bij de behandeling van de begroting een pleidooi gehouden voor het behoud van recreatiemogelijkheden voor mensen met een smalle beurs. Steeds meer campings worden overgenomen door rijke investeerders die er luxe vakantiewoningen bouwen, waardoor vaste recreanten moeten vertrekken. De ‘verroompotisering’ van campings moet stoppen, vindt de SP, die op 8 november een motie indiende om de provincie Gelderland tot actie te manen.

Lees verder
11 november 2023

SP wil aanpak bestrijdingsmiddelen na onthullingen over hoog aantal gevallen Parkinson in de Betuwe

Foto: emmapatsie / Creative Commons

Dagblad De Gelderlander onthulde vorige week dat in de Betuwe het aantal gevallen van Parkinson explosief is toegenomen. Deze toename wordt in verband gebracht met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het was voor de Gelderse SP reden om de provincie op te roepen om een bewustwordingscampagne te starten over de gevaren van bestrijdingsmiddelen en een verbod op gebruik van glyfosaat houdende bestrijdingsmiddelen op eigen gronden.

Lees verder
8 november 2023

Gelderse SP wil meer sociale huurwoningen en minder dure hutten

Foto: SP

De SP wil dat de provincie Gelderland zich in gaat zetten voor veel meer sociale huurwoningen en echt betaalbare koopwoningen. Om de woningnood in Gelderland aan te pakken is een inhaalslag nodig. Die oproep zal de SP-fractie doen door samen met de PvdA een motie in te dienen bij de behandeling van de begroting 2024 in de vergadering van de Gelderse provinciale staten op 8 november.

Lees verder
6 november 2023

Gelderse SP wil ondersteuning omwonenden industrie met onafhankelijke expertise

Foto: Eric van Kaathoven / SP Gelderland

Omwonenden van vervuilende industrie moeten laagdrempelig toegang krijgen tot onafhankelijke expertise, vindt de Gelderse SP-fractie. In de Statenvergadering van 8 november dient de partij samen met de fracties van Volt en 50PLUS een voorstel in om dit mogelijk te maken. Dit in reactie op de publicatie van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ‘Omwonenden en Industrie’ en de hoorzitting die de provincie daarop op initiatief van de SP organiseerde. Uit het rapport en de hoorzitting bleek dat overheden en toezichthouders ernstig tekortschieten in de handhaving en vergunningverlening bij vervuilende industrie.

Lees verder
29 oktober 2023

Gelderse SP-fractie stelt vervolgvragen over ‘rammelbussen’ Veluwe

Foto: Lijn 45 / Wikimedia Commons

De antwoorden van het provinciebestuur op schriftelijke vragen over de naar rechts trekkende ‘rammelbussen’ op de Veluwe stellen de Gelderse SP-fractie nog niet gerust. De SP heeft daarom nu vervolgvragen gesteld. De fractie wil een snelle en structurele oplossing voor reizigers en personeel. Daar is nu nog geen uitzicht op.

Lees verder
23 oktober 2023

Gelderse fracties SP, PvdA en GroenLinks willen opheldering over verkoop van Arriva

Foto: Wesseltje14 / Creative Commons

De Gelderse fracties van PvdA, GroenLinks en SP hebben schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur over de verkoop van Arriva aan de agressieve Amerikaanse durfinvesteerder ‘I Squared Capital’.  De fracties zijn van mening dat het OV een publieke voorziening is en maken zich grote zorgen over de verkoop van Arriva aan een bedrijf dat alleen gericht is op het realiseren van een stevig rendement voor haar investeerders. Arriva verzorgt in Gelderland onder meer het openbaar vervoer in de Achterhoek en het Rivierengebied.

Lees verder
11 oktober 2023

‘Staten moeten regie over railterminal terug pakken’

Foto: Overbetuwe Overbelast

Provinciale Staten moeten de regie op de plannen voor een railterminal bij Valburg terug pakken. Dat zegt Eric van Kaathoven, fractievoorzitter van de Gelderse SP, in reactie op de antwoorden op onlangs gestelde Statenvragen. Er zijn teveel vragen over veiligheid en de begroting van het plan waar Provinciale Staten geen goed zicht op hebben. Van Kaathoven: ‘Zo kunnen Provinciale Staten hun controlerende taak niet goed uitvoeren!’

Lees verder
2 oktober 2023

Woningisolatie en vleermuizen hoeven elkaar niet in de weg zitten

Foto: C. Robiller / Wikimedia Commons

De bescherming van beschermde diersoorten als vleermuizen en het isoleren van woningen hoeven elkaar niet in de weg te zitten. Dat blijkt uit het antwoord op schriftelijke vragen die de Gelderse SP-fractie stelde aan de provincie. Maar of de provincie Gelderland genoeg doet, is nog maar helemaal de vraag. Het college wil zo min mogelijk doen. Zo doet Gelderland niets aan het trainen van medewerkers van na-isolatiebedrijven en het subsidiëren van woningbezitters en woningcorporaties om natuurinclusief na te isoleren. De SP vindt dat de provincie meer moet doen.

Lees verder
29 september 2023

SP stelt vragen over verbod op varend ontgassen

Foto: Peter de Vos

De SP-fractie in de Gelderse Staten stelt schriftelijke vragen over het varend ontgassen door binnenvaarttankers op de Gelderse rivieren. Op 1 juli 2024 gaat er een verbod in. In plaats van gasresten de lucht in te blazen moeten schippers dan gebruik gaan maken van gecertificeerde ontgassingsinstallaties. In Gelderland blijken die installaties er echter nog lang niet te zijn ondanks de belofe in 2018. “De provincie moet snel zorgen voor voldoende ontgassingsinstallaties en middelen om het verbod op ontgassen gaan handhaven, zodat alle omwonenden geen gezondheidsrisico's meer lopen. De volksgezondheid gaat voor bedrijfsbelangen", vindt de SP.

Lees verder
25 september 2023

SP Gelderland: Geen geld provincie voor EK Baanwielrennen

Foto: Elpoca / Wikimedia Commons

De fractie van de Gelderse SP zal bij de vergadering van provinciale staten op 27 september een amendement indienen om de voorgestelde 115.000 euro bijdrage aan het EK Baanwielrennen bij Omnisport in Apeldoorn 2024 te schrappen. De SP vindt dat er geen gemeenschapsgeld in topsportevenementen gestopt moet worden en wil dat geld liever inzetten voor breedtesport.

Lees verder

Pagina's