h

Landbouw

10 februari 2017

SP stelt vragen over fouten rond vergunning megastal Wichmond

SP-Statenleden Astrid Vollebregt-de Groot en Eric van Dijk hebben schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur over fouten die zijn gemaakt bij de vergunning voor de geplande megastal in Wichmond. Daarnaast wil de SP ook helderheid over een mogelijk onderzoek naar hormoonvervuiling omdat dit bedrijf op grote schaal aan embryowinning wil gaan doen. De Gelderse SP is zeer ongerust over de ontwikkelingen rond het geplande rundveebedrijf in Wichmond. De grootschalige vee-industrie zorgt wat de SP betreft voor teveel milieu-overlast en dierenleed.

Lees verder
11 mei 2016

Gelders 'Plussenbeleid' onvoldoende om megastallen tegen te gaan

Foto: Bas Stoffelsen

De Provincie doet volgens de SP niet genoeg om megastallen tegen te gaan. De provincie Gelderland wil met het voorgenomen 'Plussenbeleid' sturen op verbetering van de kwaliteit van de veehouderij. Maar hierdoor laten ze de maximale grootte van stallen los en bieden ze ruimte voor uitbreiding van de intensieve veehouderij. De SP wil meer aandacht voor de effecten van de veehouderij op dier, mens en milieu.

Lees verder
27 januari 2016

SP stelt vragen over hormoonverontreiniging geplande megastal Wichmond

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur over gevolgen van de geplande megastal in Wichmond voor de vervuiling van grond- en drinkwater door hormonen. In Wichmond is men van plan op grote schaal aan embryo-winning te gaan doen. De SP vraagt zich af hoeveel van de hierbij gebruikte hormonen via mest en urine in het grondwater terechtkomen en wat de gevaren zijn voor de natuur en de volksgezondheid. Ook SP-kamerlid Eric Smaling heeft inmiddels vragen gesteld hierover.

Lees verder
13 december 2015

SP: Maak milieueffectrapportage megastal Wichmond

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP is zeer ongerust over de ontwikkelingen rond het geplande rundveebedrijf aan de Polweg in Wichmond. SP-fractievolger Astrid Vollebregt-de Groot heeft onderzoek gedaan naar het geplande bedrijf en de voorziene milieuoverlast. Daarom heeft ze namens de SP in de Statencommissie Landelijk Gebied het college gevraagd of ze het met de SP eens zijn dat er een Milieueffectrapportage (m.e.r.) nodig is.

Lees verder
7 oktober 2015

Ganzendebat: SP keurt onvolledig informeren van Staten af

In het interpellatiedebat van 7 oktober over het doden van ganzen heeft de SP samen Partij voor de Dieren e.a. een motie van afkeuring ingediend. De fractie is er niet van overtuigd dat gedeputeerde Van Dijk de Staten volledig en juist heeft geïnformeerd over het al dan niet toegestaan zijn van een methode voor het doden van ganzen. Het debat was aangevraagd door de Partij voor de Dieren en de SP naar aanleiding van onthullingen in de Gelderlander (artikel 'Mist rond doden van ganzen').

Lees verder
20 mei 2015

SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren stellen vragen over vossenjacht

De Provincie Gelderland wil vergunningen gaan verlenen voor het nachtelijk jagen op vossen. Volgens de provincie zorgen vossen voor te veel schade onder weidevogels en bij landbouwbedrijven. SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren vragen zich af of de provincie niet eerst naar preventieve diervriendelijke maatregelen kan kijken om de vos te weren. De partijen roepen de provincie bovendien op het besluit niet door te zetten en eerst onderzoek te doen naar de werkelijke oorzaken van de problemen met de weidevogels.

Lees verder

Pagina's

U bent hier