h

SP verzet zich tegen uitbreiding megastallen

1 maart 2017

SP verzet zich tegen uitbreiding megastallen

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP heeft zich in Provinciale Staten verzet tegen beleid dat uitbreiding van megastallen mogelijk maakt. Het zogenaamde Plussenbeleid stelt regels rondom uitbreiding van veehouderijen. De SP wil echter af van de intensieve veehouderij en meer kansen voor kleinschalige landbouw. Om milieu, gezondheid en dierenwelzijn te beschermen moeten stallen niet groter worden. Het aantal dieren moet omlaag en boeren moeten een fatsoenlijke prijs geboden worden.

Gezondheid

De SP vroeg aandacht voor de gevolgen van de intensieve veehouderij voor de omgeving en de volksgezondheid. Vollebregt-de Groot: “Mens en dier lijden onder de uitstoot van fijnstof van veehouderijen. En wanneer grote aantallen dieren dicht op elkaar gehouden worden bestaat er een grotere kans op de verspreiding van dierziektes. Denk aan de vogelgriep en de Q-koorts. Maar ook komen er te vaak gevaarlijke stoffen vrij uit de mest. Ondanks matiging krijgen dieren nog steeds veel zware medicijnen en antibiotica toegediend die resistentie in de hand werken en in het grondwater terecht kunnen komen.”

Kleinschalig

De SP ziet liever dat grootschalige veebedrijven plaatsmaken voor kleinschalige boerderijen. Vollebregt-de Groot: “Als we echt wat willen doen aan milieu, gezondheid en dierenwelzijn dan moeten we geen stallen vergroten maar het aantal dieren verkleinen. En tegelijkertijd moet er gezorgd worden dat boeren met een kleinschalig bedrijf een fatsoenlijke prijs krijgen voor hun producten. Daarvoor moeten we ook naar Den Haag en Europa kijken. Maar de provincie doet met haar Plussenbeleid wat ons betreft het tegenovergestelde.”

Het Plussenbeleid voor veehouderijen maakt onderdeel uit van de Omgevingsverordening. Hierin stelt de provincie regels voor ruimtegebruik en milieu. Astrid Vollebregt-de Groot: “Het Plussenbeleid gaat in de kern over uitbreiding van de veestapel. Dat wil de provincie overgelaten aan gemeentes. Maar hun verantwoordelijkheid stopt bij de gemeentegrens. Tegelijkertijd stelt de provincie geen duidelijke milieuregels en zijn voorgestelde maatregelen niet verplicht. Daardoor zijn er onvoldoende garanties voor de bescherming van milieu, volksgezondheid en dierenwelzijn.”

Het Plussenbeleid dat verdere uitbreiding van stallen mogelijk maakt wordt gesteund door VVD, CDA, PvdA, D66, CU en SGP.  SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de PVV stemden tegen. De Partij voor de Dieren en GroenLinks dienden nog een voorstel in om de maximale oppervlakte van een megastal vast te zetten op 3 hectare. De SP wil geen concessies doen en houdt vast aan maximale bouwblokgrootte van 1.5 hectare.

Reactie toevoegen

U bent hier