h

Voorjaarsnota: cultuur, duurzame landbouw en géén tol

28 juni 2017

Voorjaarsnota: cultuur, duurzame landbouw en géén tol

De SP heeft bij de behandeling van de voorjaarsnota gepleit voor een betere verdeling van cultuursubsidies over de provincie. De SP wil graag dat er meer geld naar cultuur op het platteland gaat. Verder pleitte SP-fractievoorzitter Peter de Vos voor meer inzetten op kleinschalige en duurzame landbouw. Helaas was er geen steun voor het SP-voorstel om Gelderlanders vrij te stellen van tol op de aan te leggen A15-brug over het Pannerdensch Kanaal.

Vorige maand heeft de provincie besloten 200 miljoen euro extra te investeren in onder andere dubbelspoor Achterhoek, erfgoed en duurzaamheid. Daarmee zijn een aantal wensen van de SP in vervulling gegaan en is het beleid van de provincie de juiste kant op gestuurd. Maar toch zijn er nog zaken die aandacht verdienen. De SP mist nog steeds voldoende investeringen in bouwen en verduurzamen van betaalbare woningen. Daarnaast hield fractievoorzitter Peter de Vos een pleidooi voor een betere verdeling van het cultuurgeld: “Wij vinden het belangrijk dat er meer aandacht gaat naar cultuur buiten de grote Gelderse steden. Een provinciale investering in de cultuur op de Veluwe, in het Rivierenland en de Achterhoek is essentieel voor die regio's. Dat zorg voor een impuls van de leefbaarheid, innovatie en het toerisme. Te vaak zijn subsidieaanvragen uit die regio's buiten de boot gevallen. Daar moeten we wat aan doen!”

De Vos hield ook een pleidooi voor meer ruimte voor kleinschalige en duurzame landbouw: “Veel Gelderlanders zijn het contact met de natuur en de herkomst van hun voedsel verloren. Dat geldt voor de consumenten maar ook voor de producenten. We zien de opkomst van gigantische kippenfabrieken, duizenden geiten bij elkaar, koeienstallen voor meer dan 1000 “productie-eenheden.” Alles moet efficiënter. Dat gaat ten koste met onze band met de natuur en we spelen met onze eigen gezondheid. Onze visie op de landbouw voor de toekomst is er een van kleinschalige en duurzame biologische bedrijven. Bedrijven waarmee boeren een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen. Dat is beter voor natuur, mens en dier. En bovendien vergroten we zo de leefbaarheid op het platteland van onze provincie.”

Tenslotte was er helaas niet voldoende steun voor het SP-plan om Gelderlanders vrij te stellen van tol op de doorgetrokken A15 over het Pannerdensch Kanaal. De Vos: “De SP was nooit voorstander van de doortrekking van de A15. Maar als deze toch wordt aangelegd, dan willen wij niet dat inwoners van Gelderland, als mede-eigenaar van deze weg, twee keer moeten betalen voor hun eigen snelweg. Eerst via de bijdrage door de provincie, daarna door tolheffing op de nieuwe brug over het Pannerdensch kanaal. Wij stellen voor dat de provincie zorgt voor een jaarabonnement voor de tolbrug. Dan kunnen we alle Gelderse automobilisten gratis van zo'n abonnement voorzien.”

Reactie toevoegen

U bent hier