h

Geen geitenstallen erbij in Gelderland

30 augustus 2017

Geen geitenstallen erbij in Gelderland

Foto: Bas Stoffelsen

Provinciale Staten heeft op 30 augustus unaniem besloten geen nieuwe geitenhouderijen meer toe te staan in Gelderland. Geitenstallen zijn een te groot risico voor de omwonenden. De SP is blij met het besluit en vindt dit goed nieuws voor de volksgezondheid en het dierenwelzijn. Afgelopen zaterdag voerde SP nog actie tegen de bouw van een megageitenstal bij Apeldoorn.

Door het besluit worden er met onmiddellijke ingang geen nieuwe vergunningen voor geitenhouderijen meer in behandeling genomen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat omwonenden van geitenstallen, die binnen een straal van twee kilometer van het bedrijf wonen, 10 procent meer kans hebben op longontsteking. SP-Statenlid Astrid Vollebregt-de Groot heeft hierover al vaker aan de bel getrokken: “Geitenstallen zijn een groot risico. Fijnstof en stank zijn aan de orde van de dag. En dan is er nog het verhoogde risico op dierziektes zoals Q-koorts omdat er zo veel dieren dicht op elkaar leven. Dit besluit is goed nieuws voor de volksgezondheid en het dierenwelzijn!”

Afgelopen jaren is het aantal geitenstallen met 27 procent toegenomen in Gelderland. Dat is de grootste toename van alle provincies. Vollebregt-de Groot: “We willen niet alleen geen verdere uitbreiding van Gelderse geitenhouderijen. De provincie Brabant heeft al eerder een moratorium op geitenstallen ingesteld en we moeten dus ook voorkomen dat Brabantse geitenhouders massaal naar het nabijgelegen Gelderland komen.”

Foto: SP

Provinciale Staten hebben 30 augustus unaniem dit besluit genomen, in het grootste geheim. De provincie was anders bang dat er op het laatste moment nog veel nieuwe aanvragen zouden binnenkomen. Nu worden alleen nog de aanvragen behandeld die er al lagen zoals de die voor de stal bij Apeldoorn. Vollebregt-de Groot: “Het besluit over de stal bij Apeldoorn ligt bij de gemeente Apeldoorn. Daarom voeren we daar nog volop actie, samen met andere partijen en milieuorganisaties. Ik hoop dat de Apeldoornse gemeenteraad na dit besluit van de provincie terugkeert op haar schreden.”

Het besluit is een voorbereidingsbesluit dat geldt voor een een half jaar. Binnen die zes maanden maakt het provinciebestuur een voorstel voor een definitieve aanpassing van de Omgevingsverordening.

Reactie toevoegen

U bent hier