h

Geef biologische boeren een eerlijke kans

4 juli 2018

Geef biologische boeren een eerlijke kans

Foto: Bas Stoffelsen

De SP vindt dat de provincie bij de minister moet gaan pleiten om kleinschalige biologische boeren te ontzien. Deze boeren worden nu de dupe van de regels rondom mestreductie. Gevolg is dat sommige kleine bio-boeren gedwongen worden hun bedrijf te sluiten. De SP ziet graag meer bio-boeren en minder grote veebedrijven.

Na de afschaffing van de melkquota is de Nederlandse melkveehouderij flink gegroeid. Naar aanleiding daarvan is in 2017 het fosfaatreductieplan in werking gesteld. Het gaat om het terugbrengen van de hoeveelheid koeien naar het aantal dat er was op 1 juli 2015. Er vond toen grote groei plaats waardoor het drijfmestplafond fors werd overschreden. Biologische boeren produceren geen drijfmest. Zij worden toch meegenomen in de regel.

SP-Statenlid Astrid Vollebregt-de Groot: “Deze kleinschalige biologische boeren zijn niet verantwoordelijk zijn voor de grote hoeveelheid drijfmest die wordt geproduceerd en geïnjecteerd. Er zijn biologische boeren die in 2015 een nieuw bedrijf zijn begonnen met volledige vergunning, waarbij de koeien na 1 juli 2015 zijn aangeschaft en die nu op straffe van hoge boetes worden gedwongen hun boerderij alweer te sluiten. De SP is tegen megastallen en juist voor meer bio-boeren die het milieu minder belasten en zelfs beter maken. De huidige regels maken dat juist moeilijker.”

De SP heeft een voorstel ingediend om namens Provinciale Staten een brief te sturen aan de Minister om op te roepen tot uitbreiding van de knelgevallen-regeling en een uitzonderingspositie te maken voor kleinschalige biologische boeren.

Meer lezen over wat biologisch is? Ga naar bionext.nl/wat-is-biologisch

Reactie toevoegen

U bent hier