h

Provincie gaat eindelijk onderzoek doen naar vervuiling door diergeneesmiddelen

7 april 2017

Provincie gaat eindelijk onderzoek doen naar vervuiling door diergeneesmiddelen

Foto: Bas Stoffelsen

De provincie Gelderland heeft opdracht gegeven om onderzoek te doen naar resten van diergeneesmiddelen in het grond- en oppervlaktewater. De SP dringt hier al langer op aan. Statenlid Astrid Vollebregt-de Groot stelde in 2016 al vragen over mogelijke hormoonvervuiling als gevolg van intensieve veeteelt. Daaruit bleek dat maar weinig instanties hier iets van wisten en dat er amper onderzoek naar gedaan wordt. Daarom is de SP blij dat de provincie nu haar verantwoordelijkheid neemt en opdracht heeft gegeven voor dit onderzoek.

Astrid Vollebregt-de Groot vindt het goed nieuws dat dit onderzoek gedaan gaat worden: “Vorig jaar ben ik naar aanleiding van de plannen voor een megastal in Wichmond op onderzoek gegaan naar de gevolgen daarvan voor de leefomgeving. Toen bleek dat de stal in Wichmond op grote schaal aan embryowinning wilde gaan doen vroeg ik mij af wat de consequenties zijn van het gebruik van de grote hoeveelheden hormonen die daar voor nodig zijn. Niemand bij de provincie kon daarop antwoorden en ook andere instanties wisten maar weinig of wezen naar elkaar. Ik ben blij dat de provincie nu haar verantwoordelijkheid neemt en tot inzicht is gekomen dat dit toch maar onderzocht moet worden.”

Er is veel aandacht voor residuen van geneesmiddelen in het grond- en oppervlaktewater. Zowel voor humane als diergeneesmiddelen. Maar feitelijke informatie is nauwelijks beschikbaar. De provincie Gelderland wil daarom laten onderzoeken of, en zo ja in welke mate, residuen van diergeneesmiddelen aanwezig zijn in het grond- en oppervlaktewater. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Environmental Research. De bedoeling is dat er metingen plaatsvinden van de restanten van diergeneesmiddelen in mest, in de bodem en in het grond- en oppervlakte water. Vollebregt-de Groot “We zijn als SP erg kritisch op de intensieve veehouderij. Ik hoop dat dit onderzoek meer duidelijkheid geeft over de gevolgen hiervan voor milieu en volksgezondheid. Wat de ons betreft zetten we hoe dan ook in op kleinschalige, biologische landbouw en veeteelt. Daarmee zijn milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid sowieso beter af.”

Reactie toevoegen

U bent hier