h

SP stelt vragen over fouten rond vergunning megastal Wichmond

10 februari 2017

SP stelt vragen over fouten rond vergunning megastal Wichmond

SP-Statenleden Astrid Vollebregt-de Groot en Eric van Dijk hebben schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur over fouten die zijn gemaakt bij de vergunning voor de geplande megastal in Wichmond. Daarnaast wil de SP ook helderheid over een mogelijk onderzoek naar hormoonvervuiling omdat dit bedrijf op grote schaal aan embryowinning wil gaan doen. De Gelderse SP is zeer ongerust over de ontwikkelingen rond het geplande rundveebedrijf in Wichmond. De grootschalige vee-industrie zorgt wat de SP betreft voor teveel milieu-overlast en dierenleed.

Aanleiding voor de schriftelijke vragen is de berichtgeving in de Stentor van dinsdag 7 februari 2017. Hierin is te lezen dat de Provincie Gelderland fouten zou hebben gemaakt in de Natuurbeschermingswetvergunning (NBW) voor de geplande stal in Wichmond en dat de provincie de Raad van State heeft gevraagd dienaangaande correcties aan te brengen. SP Statenlid Eric van Dijk: “Het is opmerkelijk om te horen dat tegenstanders van de plannen al tijden roepen dat de vergunning niet klopt. En dat de provincie vervolgens tijdens de procedure bij de Raad van State nog even snel de cijfers wil aanpassen. Dat is alsof je tijdens het nakijken nog even snel je tentamen wil verbeteren. De SP wil weten hoe dit kon gebeuren!”

Foto: Bas Stoffelsen

De SP heeft ook al eerder vragen gesteld over de gevolgen van de geplande megastal in Wichmond voor de vervuiling van grond- en drinkwater door hormonen. SP-Statenlid Astrid Vollebregt-de Groot: “Bij embryo-winning krijgt een koe een hormoonpreparaat. Zij gaat dan in plaats van één eicel, wel vijf tot dertig eicellen produceren. Nadat deze bevrucht zijn door kunstmatige inseminatie, worden ze uitgespoeld en krijgt de koe opnieuw een hormoonpreparaat om de hormoonhuishouding weer tot bedaren te brengen. Wat dit voor de koe betekent is één ding. Maar ik vraag me ook af hoeveel van deze hormonen in de urine en mest van de koe terecht komen, vervolgens in het grondwater en uiteindelijk dus in het drinkwater. Gedeputeerde Meijers heeft eerder toegezegd dat ze de vragen over de hormoonvervuiling zou voorleggen aan instanties als het waterschap. Maar daar heeft de SP tot op heden niets van gehoord.

Daarom heeft de SP de volgende vragen gesteld:

  1. Kan GS bevestigen dat er fouten zijn gemaakt en kunt u in dat geval uitleg geven over de situatie Wichmond, die kennelijk zo ingewikkeld is dat het tot fouten heeft kunnen leiden en kunt u ons concreet zeggen over welke fouten het gaat?
  2. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat bij de behandeling in kwestie in de Raad van State de woordvoerder namens de provincie Gelderland heeft gevraagd correcties uit te voeren in de op dat moment reeds onherroepelijke Natuurwetbeschermingswet- vergunning voor de veehouderij van dhr. Kees Koolen aan de Polweg in Wichmond?
  3. Op welk moment en door wie is GS op de hoogte gebracht van de fouten en kennelijk noodzakelijke correcties in deze vergunning?
  4. Waarom zijn de leden van Provinciale Staten hiervan niet op de hoogte gebracht?
  5. Hoe gaat GS invulling geven aan het advies van de Raad van State om het de volgende keer duidelijk en correct te doen?
  6. Er is sprake van gevolgen voor het Natura 2000 gebied Stelkampsveld in Borculo. Moeten wij daaruit concluderen dat het gaat om gronden waar dhr. Koolen straks de massa’s mest van de megastal gaat uitrijden en injecteren? Zijn dat zandgronden?
  7. In de commissievergadering van RLW dd. 26 oktober j.l. heeft gedeputeerde mevr. J. Meijers toegezegd dat zij de kwestie van het massale hormoongebruik en de gevolgen daarvan op het milieu en de volksgezondheid voor zou leggen aan de instanties zoals o.a. Waterschap en Waterleidingmaatschappij, teneinde dit nader te onderzoeken. Wij hebben (nog) geen bericht ontvangen over stappen die in die richting genomen moeten worden. Wanneer kunnen wij vernemen wat er m.b.t. deze toezegging feitelijk al is gebeurd?

Reactie toevoegen

U bent hier