h

Slecht gedrag niet belonen, geen ontheffing voor Lingewaardse geitenhouderij

20 december 2022

Slecht gedrag niet belonen, geen ontheffing voor Lingewaardse geitenhouderij

Foto: Jeroen P.M. Meijer / Creative Commons

De provincie moet niet akkoord gaan met een ontheffing te verlenen voor een geitenhouderij. Dat bepleit de SP in reactie op een verzoek van de gemeente Lingewaard. Fractievoorzitter Carla Claassen: “Het geitenmoratorium is er niet voor niets: tot duidelijk is wat de gezondheidseffecten zijn, gaat de SP niet akkoord met uitbreiding van het aantal geiten. De volksgezondheid is belangrijker dan financiële winst voor een bedrijf.”

In 2010 heeft een Lingewaards bedrijf een milieuvergunning gekregen om over te stappen van varkenshouderij naar geitenhouderij. Deze vergunning maakt 2225 geiten mogelijk. In de aanloop naar het bouwen van een nieuwe sta heeft het bedrijf alvast 2225 geiten aangeschaft. Daarvan zijn er 1518 ondergebracht in stallen waar ze officieel nog niet mochten staan. De vergunning voor die nieuwe stal kwam pas in 2016. De rechter heeft deze vergunning echter in 2017 vernietigd, omdat het Lingewaardse college van burgemeester en wethouders vergeten was om toestemming te vragen aan de gemeenteraad (‘verklaring van geen bedenkingen’). Om aan de uitspraak van de rechter te voldoen heeft het college vervolgens de raad gevraagd om géén verklaring van geen bedenkingen te verstrekken. De reden hiervoor: inmiddels lag er een RIVM-rapport waaruit een verband bleek tussen geitenhouderij en gezondheidsrisico’s. In een straal van 2 kilometer rond een geitenhouderij is er 30 % meer kans op longontstekingen. Daardoor is de nieuwe stal er nooit gekomen en blijven de 1518 geiten illegaal. Inmiddels is er, op 30 augustus 2017, door de provincie een moratorium ingesteld: geen nieuwe geiten erbij tot er meer duidelijk is over de gevolgen voor de volksgezondheid. Tot die duidelijkheid er is (er loopt nieuw onderzoek), wil de SP niet afwijken van het moratorium. In 2019 gaf het Lingewaardse college alsnog een vergunning af voor de 1518 geiten, die eind 2021 werd afgeschoten door de bestuursrechter. Pas toen ging de gemeente handhaven, om vervolgens dit jaar nog een ontheffing voor het bedrijf aan te vragen bij de provincie.

Claassen: “Na 12 jaar niet handhaven is het Lingewaardse college zo brutaal om bij de provincie een ontheffing aan te vragen voor dit bedrijf. Voor de SP is dit onaanvaardbaar. De overheid heeft voor een gezonde leefomgeving te zorgen voor haar inwoners en in dit geval faalt dit al 12 jaar. Al 12 jaar lang worden de omwonenden geconfronteerd met een illegale situatie die hen ziek heeft gemaakt. Meerdere omwonenden hebben in deze jaren longontstekingen gehad. Sommige zijn hier echt ernstig ziek van geweest. Op dit moment loopt er nog steeds een onderzoek van het RIVM naar hoe die longontstekingen nu ontstaan. Ja, het onderzoek loopt al een hele tijd en zal nog wel even duren. Maar dat mag geen reden zijn om de gezondheid van de omwonenden dan maar in de waagschaal te leggen.  De SP staat voor een gezonde leefomgeving voor iedereen, niet alleen in woord maar ook in daad.”

Reactie toevoegen

U bent hier