h

SP wil meer maatregelen tegen uitstoot veehouderij

12 september 2017

SP wil meer maatregelen tegen uitstoot veehouderij

Foto: Bas Stoffelsen

De SP is heel blij dat de provincie unaniem heeft gekozen voor een stop op de uitbreiding, en de bouw van nieuwe geitenstallen. Maar de partij wil dat de provincie verder gaat met het tegengaan van schadelijke uitstoot van andere vormen van veehouderij. Vorige week won Milieudefensie de rechtszaak tegen de staat om de uitstoot van fijnstof en meer schadelijke stoffen terug te dringen. Wat de SP betreft heeft ook de provincie hierin een verantwoordelijkheid.

SP-Statenlid Astrid Vollebregt-de Groot: “Veel mensen denken aan verkeer maar, in Gelderland komt 60% van de uitstoot van fijnstof en stikstofoxides voort uit de intensieve veehouderij. We weten hoe deze uitstoot in kippen- en varkensstallen wordt veroorzaakt, alleen zijn er nu nog geen technieken die afdoende oplossingen kunnen bieden. Ook de ammoniakuitstoot door mest afkomstig van koeien is een grote boosdoener. Waar dit in het milieu terechtkomt heeft dit ernstige gevolgen voor de biodiversiteit.”

De SP wil dat met meer spoed wordt gezocht naar goede maatregelen die de uitstoot drastisch omlaag brengen. Vollebregt-de Groot: “ We moeten af van megastallen vanwege de gevolgen voor natuur, dierenwelzijn en de directe leefomgeving. Want ook in de buurt van kippen- en varkensstallen lijdt de gezondheid van omwonenden onder de uitstoot, naast de overlast door stank.”

Zolang er nog niet de juiste technieken voorhanden zijn om de uitstoot tegen te gaan en in veel oudere stallen nog helemaal geen maatregelen worden getroffen, wil de SP dat de provincie uitbreiding en nieuwvestiging van intensieve veehouderijen opschort, tot betere maatregelen voor handen zijn. Vollebregt-de Groot: “ Wij waren geen voorstander van het provinciaal Plussenbeleid. Maar nu het er is moet de beperking van schadelijke uitstoot een onvoorwaardelijke voorwaarde worden. Zo kunnen we daadwerkelijk op naar een gezond Gelderland, met een gezonde veehouderij, een bloeiende natuur en vooral gezonde inwoners!”

De SP zal dit aankaarten tijden de Statencommissie RLW van 13 september. Ook heeft Astrid Vollebregt vragen gesteld aan het college van gedeputeerde zaken over over maatregelen en controles om uitstoot van veehouderijen tegen te gaan. Die vragen zijn hieronder na te lezen.

Reactie toevoegen

U bent hier