h

Natuur

27 februari 2017

Oppassen met natuurgraven in kwetsbare natuurgebieden

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP vindt dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar de gevolgen van het groeiend aantal natuurbegraafplaatsen. Volgens de partij is niet duidelijk wat de effecten zijn op de natuur. Daarnaast wil de SP voorkomen dat natuurgebieden vol komen te staan met hekken waar een kerkhof achter ligt. De partij stelt voor om landgoedeigenaren die een natuurbegraafplaats willen beginnen eerst een plan te laten opstellen om de natuur te versterken.

Lees verder
24 oktober 2016

Zorgen bij SP om grootschalige bomenkap

Foto: Bas Stoffelsen

De SP maakt zich er zorgen over dat er in Gelderland in zeer korte tijd veel bomen worden gekapt. SP-Statenlid Astrid Vollebregt-de Groot wil graag van het provinciebestuur weten hoeveel bomen er de afgelopen jaren zijn gekapt en wat de gevolgen zijn voor de leefomgeving. De SP vraagt zich ook af of de massale essenkap als gevolg van essenziekte geen paniekmaatregel is.

Lees verder
13 december 2015

SP: Maak milieueffectrapportage megastal Wichmond

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP is zeer ongerust over de ontwikkelingen rond het geplande rundveebedrijf aan de Polweg in Wichmond. SP-fractievolger Astrid Vollebregt-de Groot heeft onderzoek gedaan naar het geplande bedrijf en de voorziene milieuoverlast. Daarom heeft ze namens de SP in de Statencommissie Landelijk Gebied het college gevraagd of ze het met de SP eens zijn dat er een Milieueffectrapportage (m.e.r.) nodig is.

Lees verder
7 oktober 2015

Ganzendebat: SP keurt onvolledig informeren van Staten af

In het interpellatiedebat van 7 oktober over het doden van ganzen heeft de SP samen Partij voor de Dieren e.a. een motie van afkeuring ingediend. De fractie is er niet van overtuigd dat gedeputeerde Van Dijk de Staten volledig en juist heeft geïnformeerd over het al dan niet toegestaan zijn van een methode voor het doden van ganzen. Het debat was aangevraagd door de Partij voor de Dieren en de SP naar aanleiding van onthullingen in de Gelderlander (artikel 'Mist rond doden van ganzen').

Lees verder
20 mei 2015

SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren stellen vragen over vossenjacht

De Provincie Gelderland wil vergunningen gaan verlenen voor het nachtelijk jagen op vossen. Volgens de provincie zorgen vossen voor te veel schade onder weidevogels en bij landbouwbedrijven. SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren vragen zich af of de provincie niet eerst naar preventieve diervriendelijke maatregelen kan kijken om de vos te weren. De partijen roepen de provincie bovendien op het besluit niet door te zetten en eerst onderzoek te doen naar de werkelijke oorzaken van de problemen met de weidevogels.

Lees verder
28 juni 2012

Kritiek op Natuur- en Landschapsbeleid provincie

De SP heeft kritiek op de plannen van Gelderland met natuur en landschap. Het provinciebestuur wil met veel extra geld uit onze provinciekas “Beter dan Bleker” zijn. En dat gaat via extra bezuinigingen op natuur, cultuur, milieu en groen. Bovendien worden de ambities voor het verbinden van natuurgebieden (EHS) flink teruggeschroefd.

Lees verder
18 december 2011

Meerderheid voor natuurakkoord Bleker

Tijdens de vergadering van provinciale staten van 14 december is een ruime meerderheid akkoord gegaan met het omstreden natuurakkoord van staatssecretaris Bleker. Tegenstemmen waren er van de SP, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en een lid van de PvdA-fractie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier