h

SP stelt vragen over jacht op beschermde edelherten

4 mei 2017

SP stelt vragen over jacht op beschermde edelherten

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP heeft vragen gesteld over de grote hoeveelheden edelherten die moeten worden afgeschoten van de provincie. In het tv-programma Brandpunt van 2 mei 2017 beklaagden jagers zich over de grote aantallen edelherten – een beschermde diersoort – die volgens de richtlijnen van de provincie moeten worden geschoten. De SP is tegen het afschieten van grote aantallen herten en vindt dat het college zich moet inzetten voor andere, diervriendelijkere vormen van wildbeheer.

SP Statenlid Astrid Vollebregt-de Groot: “In de uitzending van Brandpunt op 2 mei was te zien dat mensen in verzet komen tegen het afschieten van Edelherten. Dit keer zijn het notabene jagers zelf. Als dat het geval is dan moet je het als provincie wel erg bont maken. Ik wil van het provinciebestuur weten om hoeveel dieren het gaat en waarop de aantallen zijn gebaseerd. Blijkbaar wordt er niet gecommuniceerd tussen de mensen die vanachter een bureau op het provinciehuis het beleid bepalen en de ervaringsdeskundigen die met de laarzen in het bos staan.”

De SP wil ook weten of de provincie ook haar best doet om het wild op andere manieren te beheren. Vollebregt: “Wij zijn een tegenstander van het afschieten van grote aantallen dieren. De jacht mag pas de laatste optie zijn als het gaat om wildbeheer. De provincie pronkt graag met de Veluwe en de bijzondere wildsoorten die daar leven. Dan moet ze daar ook fatsoenlijk mee omgaan! Ik ga mijn best om het wildbeheer op de agenda van de provincie te zetten.”

De SP heeft daarom de volgende vragen:

 1. Heeft het college kennis genomen van de uitzending van Brandpunt? Zo ja, hoe beoordeelt het college deze reportage?
 2. Is het juist dat de provincie Gelderland opdracht heeft gegeven om grote aantallen edelherten af te schieten?
 3. Indien dit zo is, om exact hoeveel dieren gaat het dan?
 4. Wie bepaalt en inventariseert deze aantallen?
 5. Nu de Nieuwe Natuurwet bij de Provincie ligt, waarom is PS dan niet op de hoogte gesteld van deze maatregelen?
 6. Wanneer is dit besluit genomen en door wie? (Graag datum en organisatie/afdeling).
 7. Als er onder de Wildbeheerders (jagers) onrust is, waarbij de Faunabeheerseenheid (FBE) de verantwoordelijkheid heeft, hoe verloopt de communicatie dan tussen hen en hoe veilig is het?
 8. Er zijn meerdere ecoducten gebouwd en er komen er nog meer. Natuurgebieden zijn ontsloten. In hoeverre zijn deze “ingrepen” oorzaak van de problemen en blijken we nu achter de feiten aan te lopen? Konden de gevolgen niet worden ingeschat?
 9. Is daar voldoende deskundig onderzoek naar geweest en wie heeft dat uitgevoerd?
 10. Wat is de reden voor dit grote afschot en vindt het college de jacht de enige manier om aantallen terug te brengen of zijn er ook andere beheermogelijkheden?
 11. Is het niet zo dat wanneer populaties worden teruggebracht ze altijd van elders weer worden opgevuld? In hoeverre is de jacht dan ook effectief?
 12. Gezegd wordt dat het aantal aanrijdingen met wild moet worden teruggebracht. Zijn het nu niet juist de jacht, grote onrust en vlucht die de verkeersongevallen veroorzaken?
 13. Hoe denkt de provincie het toerisme met “The Big Five” naar Gelderland te krijgen en de eerste plaats te halen als we op deze manier in het nieuws terecht komen?

Reactie toevoegen

U bent hier