h

Honderden protesteren bij Lelystad Airport

13 november 2017

Honderden protesteren bij Lelystad Airport

Foto: Peter de Vos

Zaterdag kwamen 400 mensen bijeen om te protesteren tegen de uitbreidingsplannen voor vliegveld Lelystad. SP-Tweede Kamerlid Cem Lacin was een van de sprekers. En ook de Gelderse Statenfractie was aanwezig. Bewoners en actiegroepen uit Gelderland, Friesland, Overijssel en Flevoland maken zich zorgen over de gevolgen van 10.000 tot 45.000 laagvliegende toestellen boven hun huizen en de natuur. Ook is er veel boosheid over de manier waarop de overheid de plannen probeert door te drukken.

Het protest was georganiseerd door actiegroepen Hoogoverijssel, Red de Veluwe en Laagvliegroutes Nee! (Friesland). SP Tweede Kamerlid Cem Lacin was een van de sprekers. Hij wees erop dat Lelystad een prestigeproject is van Schiphol: “Lelystad zal slechts 2 procent van de vluchten opvangen. Dat is geen ontlasting van Schiphol te noemen. En ondertussen worden omwonenden en de natuur genegeerd. De oplettende mensen van Hoogoverijssel hebben bergen fouten ontdekt in de milieueffectrapportage (MER). Dat biedt ons de kans om te zeggen: eerst de MER overdoen én het luchtruim opnieuw indelen voordat er überhaupt gedacht kan worden over uitbreiding van Lelystad Airport. Want wat de SP betreft is die helemaal niet nodig.”

Foto: Peter de Vos

SP Tweede Kamerlid Cem Lacin

Ook SP-Statenlid Astrid Vollebregt sprak de menigte toe: “We zien nu al hoe schadelijke uitstoot van verkeer en industrie de natuur aantast. Het aantal vogels loopt schrikbarend terug. En verschillende planten en dierensoorten dreigen te verdwijnen. Duizenden laagvliegende toestellen zorgen alleen maar voor nog meer uitstoot en lawaai boven natuurgebieden zoals onze mooie Veluwe. Dat zorgt voor onherstelbare schade. Dat laten we toch niet over ons heenkomen!”

Foto: Peter de Vos

SP-Statenlid Astrid Vollebregt-de Groot

Ook de provincie Gelderland heeft haar zorgen uitgesproken over de laagvliegroutes. Helaas was er afgelopen woensdag geen meerderheid in de provinciale politiek voor het SP-voorstel om te onderzoeken wat de gevolgen zijn van al die uitstoot voor de Gelderse natuur.

Foto: Peter de Vos

Foto: Peter de Vos

Foto: Peter de Vos

Foto: Peter de Vos
Foto: Peter de Vos

Reactie toevoegen

U bent hier