h

Past Lelystad Airport wel binnen nieuwe stikstofregels?

2 februari 2018

Past Lelystad Airport wel binnen nieuwe stikstofregels?

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP heeft het provinciebestuur vragen gesteld over de verhoogde stikstofuitstoot als gevolg van de geplande uitbreiding van vliegveld Lelystad. De SP vraagt zich af of de extra uitstoot door de lage vliegroutes wel passen binnen de regels van Stikstof-wetgeving.

De SP maakt zich grote zorgen over de uitbreidingsplannen van Lelystad Airport. De extra vliegtuigen zullen zorgen voor overlast bewoners en extra milieuvervuiling, bijvoorbeeld door de uitstoot van stikstof. SP-Statenlid Astrid Vollebregt: “Er is nu al sprake van teveel stikstof die neerdaalt op de Gelderse natuurgebieden zoals de Veluwe. Honderden vliegtuigen die vanaf 2019 over Veluwe zullen scheren maken dat alleen maar erger. Te veel stikstof heeft ernstige gevolgen voor onze natuur. Dieren en planten worden ernstig aangetast en sommige soorten verdwijnen zelfs.”

De regels voor stikstof zijn vastgelegd in de zogenaamde PAS-wetgeving. Die wet is in juni 2015 aangenomen met als doel om de stikstofvervuiling terug te dringen. Maar in die regels is er eigenlijk geen ruimte voor uitbreiding van uitstoot. Daarvan zal bij de uitbreiding van het vliegveld en de vliegroutes wel degelijk sprake zijn.

Daarom heeft de SP de volgende vragen gesteld:

  1. Is bij de kennelijke reservering van depositieruimte binnen de PAS-systematiek in Aerius ten behoeve van prioritaire projecten, rekening gehouden met forse consequenties die verband houden met de voorgenomen uitbreiding van vliegveld Lelystad in 2019? Zo ja, hoe verklaart u dan dat iedereen verrast was door de lage vliegroutes (met max. 45.000 vliegbewegingen) over Gelderland en de fors hogere uitstoot van o.a. NOx wanneer vliegtuigen op 1800m hoogte vliegen? Zo nee, wat heeft dit dan voor gevolgen voor de beschikbare depositieruimte binnen de PAS?
  2. Zijn er ten gevolge daarvan na 2014 aangevraagde vergunningen voor uitbreiding niet verleend? Als dit het geval is, binnen welke sector speelt dat dan?
  3. Van welke vliegroutes is men in 2014 uitgegaan?
  4. Van welke vlieghoogtes is men uitgegaan? Is daarbij rekening gehouden met het fors hogere vermogen van een vliegtuig dat nodig is om op bepaalde hoogtes te vliegen en de dientengevolge fors hogere uitstoot van o.a. NOx?
  5. Is de forse toename van verkeer door Gelderland naar vliegveld Lelystad, dat onherroepelijk gaat plaats vinden bij de voorgenomen uitbreiding, meegenomen in 2014 in de reserveringsruimte voor prioritaire projecten binnen de PAS?
  6. Hoe kan het zijn dat er binnen de PAS systematiek theoretisch ruimte is voor een prioritair project zoals de voorgenomen uitbreiding van Lelystad Airport terwijl de gemeten waardes van de stikstofdepositie nog steeds te hoog zijn?Is dit dan een papieren ruimte die niet overeenkomt met de werkelijke ruimte? Zo ja, welke prioritaire projecten moeten dan wijken zodat er depositieruimte ontstaat voor de voorgenomen uitbreiding van vliegveld Lelystad? Zo nee, waarop baseert u dan uw standpunt?
  7. Hoeveel ruimte is gereserveerd en wat zijn de onzekere factoren?

Reactie toevoegen

U bent hier