h

1. Niemand aan de kant!

Inleiding

Wie heeft het voor het zeggen in Gelderland? Te veel Gelderlanders zullen antwoorden: “Wij in ieder geval niet.” Veel Gelderlanders krijgen ook maar weinig mee van het provinciebestuur. Toch hebben we er allemaal wel degelijk mee te maken. Bijvoorbeeld wanneer er iets mis gaat met het handhaven van milieuregels, omdat er weer een megastal verschijnt of als er een buslijn of bibliotheek verdwijnt. Iedereen in de provincie zegt dat democratie en samenwerking belangrijk is. Maar als mensen echt in actie komen of boos zijn, omdat er onvoldoende naar ze wordt geluisterd, dan loopt men in het provinciehuis vaak met een boog om hen heen.

Daarom is de SP al jaren de stem van mensen die anders niet gehoord worden in het provinciehuis. Luisteren naar de mensen buiten het provinciehuis is onze taak. We trekken samen op met Gelderlanders die knokken voor hun wijk of dorp. We helpen ze hun stem te laten horen, niet alleen rond verkiezingen, maar vier jaar lang.

Op 20 maart 2019 is het aan alle Gelderlanders om hun stem te laten horen. Dan hebben zij het voor het zeggen en kunnen een nieuw provinciebestuur kiezen. Dan gaat de keuze tussen een sociaal bestuur dat investeert in de samenleving of een bestuur dat als Dagobert Duck op de goed gevulde schatkist zit en achterover leunt.

Kies je voor de SP, dan kies je voor een provinciebestuur dat een stap vooruit zet zonder dat er mensen achterblijven. Provinciale bestuurders moeten kijken wat je als overheid kunt doen om de samenleving eerlijker en rechtvaardiger te maken. Het vele geld van de Provincie- een begroting van 1 miljard, en miljarden op de bank - zetten we als SP niet in voor grote bedrijven of de mensen die al meer dan genoeg geld hebben. Wij zetten het zo in dat niemand aan de kant hoeft te blijven staan en dat heel Gelderland er wat aan heeft.

Daarom strijden wij voor:

• Goed, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen.

• Meer betaalbare woningen en betaalbare verduurzaming van (sociale) huurwoningen.

• Eerlijk en rechtvaardig delen van de rekening van het klimaatbeleid.

• Het investeren in leefbaarheid op het platteland en in stadswijken.

• Voldoende werkgelegenheid voor iedereen.

• Bibliotheken en programma’s om laaggeletterdheid te bestrijden.

• Cultuur toegankelijk voor iedereen, ook buiten de grotere steden.

• Sport voor iedereen in plaats van geld voor topsportevenementen.

• Kleinschalige, duurzame landbouw en veeteelt in plaats van bio-industrie en megastallen.

• Het beschermen van natuur en dier.

Dat doen wij, omdat we vinden dat mens, dier, natuur en milieu boven winsten gaan. En omdat wij vinden dat een rechtvaardig en socialer Gelderland hard nodig is. In dit verkiezingsprogramma laat de SP zien waar zij voor kiest bij een aantal voor de provincie belangrijke onderwerpen. Wij strijden voor een sociale wereld. Wij doen dat samen met Gelderlanders, de SP-afdelingen en onze vertegenwoordigers in de Eerste en Tweede Kamer.

Mist u toch iets, vraag het ons dan. En bij alle onderwerpen die er niet in staan - of in de toekomst nog voorbij komen - kunt u ervan op aan dat wij keuzes maken die een socialer Gelderland dichterbij brengen. Een samenleving op basis van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Een Gelderland waarin wij niemand aan de kant laten staan.

U bent hier