h
Nieuws
30 april 2014

SP: worden gemaakte afspraken bij verkoop NUON goed nageleefd? (update)

Bijna vijf jaar geleden werd het voormalige nutsbedrijf NUON gesplitst en het commerciële deel werd verkocht aan het Zweedse staatsbedrijf Vattenfall AB. Er werden afspraken gemaakt over het opwekken van groene stroom, toegang tot aardgas en werkgelegenheid met controle door een onafhankelijke stichting. Provinciale Staten ontvingen alleen in 2011 een overzicht van deze stichting en sindsdien is er weinig informatie verstrekt. De Gelderse SP wil daarom, bijna vijf jaar na verkoop, weten of deze afspraken goed worden nagekomen. (update :: Het college heeft inmiddels de vragen beantwoord. Zie onderaan dit bericht)

Lees verder
28 april 2014

SP: provincie moet grootaandeelhouder netwerkbedrijf Alliander worden

De Gelderse SP-statenfractie vindt dat de provincie Gelderland een meerderheidsbelang in netwerkbedrijf Alliander moet nemen. Daarvoor zou zij aandelen over kunnen nemen van Gelderse gemeenten. Dat is belangrijk omdat Alliander de duurste netbeheerder van Nederland is en bovendien heeft aangetoond dat zij buitenlandse avonturen belangrijker vindt dan investeringen in een stabiel netwerk voor de toekomst. Door het aandelenbezit te concentreren bij de provincie kan de provinciale overheid meer invloed uitoefenen op het bedrijf dat het gas- en elektriciteitsnetwerk in grote delen van Noord- en Oost-Nederland beheert.

Lees verder
16 april 2014

STATENVERKIEZINGEN 2015: KANDIDATEN KUNNEN ZICH MELDEN!

De kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 is geopend. SP-leden die zichzelf geschikt achten als Statenlid voor de SP in Gelderland kunnen zich uiterlijk op 1 juni melden bij de kandidaten-commissie via mmulder@sp.nl. Kandidaten worden verzocht om hun kandidaatstelling duidelijk te motiveren en een CV mee te sturen.

Lees verder

Pagina's