h

Pannerdensch Kanaal blijft stiltegebied

16 november 2016

Pannerdensch Kanaal blijft stiltegebied

Foto: Bas Stoffelsen

Het natuurgebied rondom de oude Rijnstrangen aan de oostkant van het Pannerdensch Kanaal blijft stiltegebied. Dit was het duidelijke antwoord op mondelinge vragen, gesteld door SP-statenlid Maurits Gemmink, mede namens GroenLinks. Aanleiding voor de vragen was een brandbrief van de gemeenteraad van Lingewaard en stukken in ‘De Gelderlander’. De provincie was van plan het stiltegebied Pannerdensch Kanaal op te heffen en een nieuw stiltegebied in te richten bij Millingen. Dit alles om de inpassing van de nieuwe brug voor de A15 makkelijker te maken. Omwonenden zijn het hier duidelijk niet mee eens!

Volgens gedeputeerde Meijers zijn er zoveel zienswijzen binnengekomen op het plan het stiltegebied op te heffen dat de provincie het plan heeft ingetrokken. Als zoveel mensen en groeperingen laten merken bezwaar te gaan maken tegen de aanleg van de brug omwille van het verdwijnen van een natuurgebied, dan moeten we dat niet doen. SP Statenlid Maurits Gemmink: “Dat is precies waarom de SP vragen heeft gesteld. Het doortrekken van de A15 gaat gepaard met veel emotie. Mensen die nu nog in een rustig landelijk gebied wonen hebben over acht jaar een snelweg voor hun neus. Als de provincie dan ook nog eens terugkomt op de belofte om een zeer stille brug aan te gaan leggen dan is dat een flinke deuk in het vertrouwen van omwonenden. Vertrouwen dat zeer belangrijk is voor draagvlak voor deze snelweg. Het rijk en de provincie staan niet sterk als het gaat om de brug over het Pannerdensch Kanaal. Bij de aanleg van de spoorlijn van de Betuweroute is nog gekozen voor een dure tunnel, omwille van hetzelfde natuurgebied. Wij verwachten daarom toch al veel bezwaarschriften over de brug…”

 

De SP is geen voorstander van het doortrekken van de A15. Gemmink: “Met uitbreiding van de bestaande A12 en verbetering van het openbaar vervoer hadden de problemen ook opgelost kunnen worden. Maar het besluit is eenmaal genomen en dan moet het rijk en de provincie er wel alles aan doen om het voor omwonenden leefbaar te houden. Dan is het onverstandig om aan te kondigen een natuurgebied op te heffen om de aanleg van een brug goedkoper te kunnen doen. Vertouwen in dit soort situaties komt te voet en rijdt met een snelheid van 130 kilometer per uur weer weg.”

De SP is er ook nog niet gerust op dat het natuurgebied helemaal veilig is. Gemmink: “We zijn er nog niet. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu komt binnenkort met het inpassingsplan voor het nieuwe stuk A15 en kan dan zomaar beslissen dat het natuurgebied Pannerdensch Kanaal alsnog moet sneuvelen voor de nieuwe snelweg. We moeten dus scherp blijven met z’n allen!”

Reactie toevoegen

U bent hier