h
Nieuws
25 februari 2015

SP wil onderzoek om herhaling van het regiotaxidebacle te voorkomen

Foto: SP

De SP heeft in het debat over de regiotaxi haar zorgen uitgesproken over wat er de afgelopen tijd gebeurd is met de regiotaxi in Gelderland. De fractie wil dat onderzocht wordt hoe het zover heeft kunnen komen dat het bedrijf Willemse De Koning gestopt is met vervoer van vaak kwetsbare mensen. De SP wil een onderzoek om herhaling van het regiotaxidebacle te voorkomen.

Lees verder
25 februari 2015

Gelderse SP wil geen gemeenschapsgeld naar de Giro d' Italia

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP stemt tegen het voorstel om 5 miljoen euro provinciaal geld uit te trekken voor de komst van de Giro d' Italia naar Gelderland. De fractie vindt het niet de taak van de overheid om dit soort topsportevenementen met gemeenschapsgeld van de grond te trekken. Dat geld kan beter geïnvesteerd worden in sport voor iedereen.

Lees verder
24 februari 2015

SP blij met oprichting publiek bedrijf voor glasvezelnet in de Achterhoek

Foto: http://pixabay.com

De Gelderse SP is blij dat de provincie samen met Achterhoekse gemeenten een nieuw publiek bedrijf op gaat richten voor de aanleg van een glasvezelnet in het buitengebied. Met breedband internet wordt de leefbaarheid vergroot in gebieden waar de markt niet in de aanleg van glasvezel voorziet.

Lees verder
24 februari 2015

SP geeft plannen kassengebied Bommelerwaard onvoldoende

Foto: Wikimedia

Wat de SP betreft is het provinciaal inpassingsplan voor de Bommelerwaard voor een andere inrichting van dit gebied met veel kassen, niet goed genoeg. Er is onvoldoende rekening gehouden met de leefbaarheid voor de mensen in het gebied en de gevolgen voor het landschap. Daarom stemt de Gelderse SP tegen het plan.

Lees verder
11 februari 2015

SP teleurgesteld in college over weigeren steun aan regionale journalistiek

Foto: M. van Hunnik

Op 13 december 2014 stelde SP-fractievoorzitter Eric van Kaathoven schriftelijke vragen over het steunen van de regionale journalistiek door middel van een fonds. In haar antwoorden erkent het college het belang van regionale journalistiek. Ze geeft echter aan dat wat haar betreft de geschreven pers volledig aan de markt moet worden overgelaten.

Lees verder
31 januari 2015

Provincie moet bijdragen aan snelle verbetering spoorlijn Nijmegen-Roermond

Op 28 januari heeft SP Statenlid Eric van Dijk tijdens de vergadering van de Provinciale Staten aangedrongen op meer geld voor de verbetering van de Maaslijn, de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond. De SP vindt dat er voor de Maaslijn extra geld beschikbaar moet komen vanuit  de NUON-gelden, zodat het niet ten koste gaat van andere verbeteringen aan het spoor in Gelderland. Een motie van SP en GroenLinks voor meer Gelderse inspanning om de Maaslijn aan te pakken is door Provinciale Staten aangenomen.

Lees verder
14 januari 2015

Sportieve presentatie plan voor extra provinciale investeringen in 'sport voor iedereen'

Foto: Maurits Gemmink

Op 14 januari heeft SP-Statenlid Peter de Vos het plan 'Gelderland Sport Mee' aangeboden aan sportgedeputeerde Jan Markink. In het plan wordt voorgesteld om extra te investeren in breedtesport, om te beginnen met 5 miljoen voor extra kleinschalige en laagdrempelige sportvoorzieningen in alle Gelderse gemeenten. De SP wil zo sport voor iedereen dichterbij brengen.

Lees verder
29 december 2014

SP lanceert plan en filmpje “Gelderland Sport mee”

Foto: Chris Karthaus

Op 14 januari zal de Gelderse SP het plan “Gelderland Sport mee” presenteren. In dit plan pleit de SP ervoor dat de provincie meer de keuze moet maken voor investeringen in amateur- breedtesport in plaats van in (commerciële) topsport. Bekijk als voorproefje nu al het filmpje “Gelderland Sport Mee”.

Lees verder
24 december 2014

SP blij met investering in nieuwe bouw- en renovatieplannen woningen

De Gelderse SP heeft tijdens de Statenvergadering van 17 december ingestemd met 31 nieuwe projecten in het kader van het Impulsplan Wonen. Dit plan is bedoeld om de bouw in Gelderland weer op gang te brengen en zo ook de Gelderse economie. De SP is blij dat er zo nog meer geïnvesteerd wordt in de Gelderse economie

Lees verder
17 december 2014

SP stelt subsidies ter discussie

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP heeft tijdens de Statenvergadering van 17 december twee voorstellen ter discussie gesteld om honderdduizenden euro's provinciale subsidie te verstrekken aan twee projecten. Het gaat om geld voor een failliet bedrijf voor de verwerking van biomassa, Topell en om een project met waterstofbussen. De SP diende twee amendementen waarin ze voorstelde om deze bijdragen nu niet verstrekken. Deze kregen echter geen meerderheid.

Lees verder

Pagina's