h

Bijna 40 miljoen extra voor Gelderse monumenten en archeologie

29 mei 2017

Bijna 40 miljoen extra voor Gelderse monumenten en archeologie

Foto: Bas Stoffelsen

Tijdens de bespreking van de tussenbalans van deze coalitieperiode (de zogenaamde Midterm Review) hebben Provinciale Staten besloten bijna 40 miljoen euro te reserveren voor ons Gelderse culturele erfgoed. De SP is blij met deze noodzakelijke investeringen in onderhoud en renovatie van monumenten en in archeologie.

Tijdens het opmaken van de tussenbalans was er geld beschikbaar voor extra investeringen. SP-fractievoorzitter Peter de Vos: “Alle partijen konden hun wensen inbrengen. Naast dubbelspoor voor de Achterhoek stonden extra investeringen in de Gelderse monumenten hoog op ons lijstje. Daarmee kan ik met recht zeggen dat het grootste gedeelte van ons wensenlijstje is ingewilligd!”

Sinds kort is de provincie Gelderland verantwoordelijkheid voor de Gelderse Monumenten. Vroeger was dat een taak van het Rijk. Om onze provinciale taak goed te kunnen uitvoeren is er extra geld nodig. Daarom heeft de SP gevraagd om een inventarisatie van de bijzondere gebouwen in Gelderland. Op die lijst staat onder meer de Eusebiuskerk in Arnhem. Op middellange termijn is er ongeveer 170 miljoen nodig om de meest bijzondere gebouwen voor de toekomst te bewaren.

Peter de Vos: “Het is onze taak panden van grote historische waarde te beschermen. Denk aan oude kerken of die ene unieke synagoge. Sommige gebouwen vormen een deel van onze historie. Het onderhoud van die monumenten kost veel geld. Veel eigenaren kunnen dat niet zelf betalen. Naast vakmanschap is innovatie essentieel om een duurzame toekomst van onze monumenten te garanderen. De provincie moet er op toezien dat Gelderse vakmensen en Gelderse innovaties profiteren van onze investering. Gelders geld voor Gelderse doelen.”

Reactie toevoegen

U bent hier