h
Nieuws
7 oktober 2015

Ganzendebat: SP keurt onvolledig informeren van Staten af

In het interpellatiedebat van 7 oktober over het doden van ganzen heeft de SP samen Partij voor de Dieren e.a. een motie van afkeuring ingediend. De fractie is er niet van overtuigd dat gedeputeerde Van Dijk de Staten volledig en juist heeft geïnformeerd over het al dan niet toegestaan zijn van een methode voor het doden van ganzen. Het debat was aangevraagd door de Partij voor de Dieren en de SP naar aanleiding van onthullingen in de Gelderlander (artikel 'Mist rond doden van ganzen').

Lees verder
29 september 2015

SP wil dat provincie werk gaat maken van Gelders Museumbeleid

Tijdens de behandeling van het provinciaal cultuurbeleid voor de komende jaar heeft de SP voorgesteld dat de provincie werk gaat maken van een provinciaal museumbeleid. Een meerderheid van de partijen steunde dat idee en vroeg de gedeputeerde een bijeenkomst te organiseren met musea en belanghebbenden om te komen tot een Gelders Museumbeleid. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van de SP Gelderland in vervulling.

Lees verder
23 september 2015

Vragen over nevenfuncties gedeputeerde

Foto: Bas Stoffelsen

De SP heeft samen met de Partij voor de Dieren vragen gesteld over de nieuwe nevenfunctie van Gedeputeerde Markink als commissaris bij de Rabobank Noord- en Oostachterhoek. Ze vrezen dat de gedeputeerde wel erg veel functies op elkaar en vragen zich af of het wel passend is als een gedeputeerde van financien zich verbindt aan een bank die optreedt als een grote financier van de agrarische sector.

Lees verder
21 september 2015

SP wil opheldering over wegvallen budget regionale spoorlijnen

Foto: Bas Stoffelsen

Naar aanleiding van de miljoenennota van het Rijk is bekend geworden dat de regering komende jaren niet van plan is te gaan investeren in het regionale spoor. De SP constateert- dat de Gedeputeerde zich afgelopen week terecht boos heeft gemaakt over de plannen van de staatssecretaris. Tijdens de eerstvolgende comissievergadering op woendag 23 september wil de SP graag van de gedeputeerde horen wat ze nu gaat doen om de beloofde verbeteringen alsnog voor elkaar te krijgen.

Lees verder
20 september 2015

Gelderse SP wil minder voorlichters, meer journalisten

Foto: Chris Karthaus

SP Gelderland stelt voor om een Gelders Fonds voor de Regionale journalistiek in het leven te roepen. Hiermee wordt een impuls geven aan hoogwaardige en onafhankelijke regionale en lokale journalistiek. De provincie Gelderland en de Gelderse gemeenten zouden het Fonds kunnen vullen. Dat kan door te schrappen in de uitgaven aan voorlichters en PR en door deze bedragen te investeren in de regionale journalistiek: minder voorlichters, meer journalisten.

Lees verder
17 september 2015

Vragen over huisvesting vluchtelingen in Gelderland

Foto: Bas Stoffelsen

De SP heeft samen met fracties van GroenLinks, de PvdD, het CDA en de PvdA vragen gesteld over de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Er is momenteel al een achterstand in de huisvesting van deze mensen. De toegenomen vluchtelingenstroom van de afgelopen tijd maakt dat het bieden van regulier onderdak de komende jaren nog verder in de knel komt.

Lees verder
19 augustus 2015

Debat over overheidssteun voor regionale journalistiek

Foto: SP

Donderdagavond 24 september organiseert de Gelderse SP een debatavond over overheidssteun voor regionale en lokale journalistiek. De centrale vraag is of en hoe overheidssteun een bijdrage kan leveren aan het in stand houden van een vitale regionale journalistiek nu deze steeds meer onder druk staat. Ook het belang van lokale en regionale journalistiek voor de democratie in gemeente en provincie, komt aan de orde.

Lees verder
18 augustus 2015

Top Alliander speelt vies spel met beloningsregels

De Gelderse SP is verontwaardigd over het feit dat Netwerkbedrijf Alliander de normen voor topsalarissen zonder blikken of blozen omzeilt. Alliander, dat voor een groot deel eigendom is van de provincie Gelderland, zoekt volgens onderzoek van het Algemeen Dagblad bewust de mazen in de wet op. Volgens de SP is het hoog tijd dat het provinciebestuur als belangrijkste aandeelhouder stevig optreedt: de bestuurders van Alliander moet dringend een halt worden toegeroepen.

Lees verder
17 augustus 2015

SP maakt zich zorgen over busvervoer regio Arnhem-Nijmegen

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP heeft vragen aan het college gesteld naar aanleiding van nieuws over het uitvallen van veel busritten bij vervoerder Breng. Vervoersbedrijf Hermes, die onder de merknaam Breng rijdt in de regio Arnhem-Nijmegen stelt dat er te weinig personeel is om alle diensten te draaien. De SP maakt zich zorgen over het personeelsbeleid van Breng en wil niet dat de reizigers en chauffeurs daar de dupe van worden.

Lees verder
15 juli 2015

Geen dwang opleggen bij gemeentelijke herindelingen

Tijdens de behandeling van het rapport Sterk bestuur van de commissie De Graaf heeft de SP zich uitgesproken tegen dwang bij gemeentelijke herindelingen. De SP mist in de adviezen van de commissie De Graaf de positie van de inwoners. Wat de SP betreft krijgen zij het laatste woord bij herindelingen.

Lees verder

Pagina's